Kontakt­uppgifter

Vill du komma i kontakt med någon på Kattegattsgymnasiet? Här hittar du kontaktuppgifter till studievägledare, skolledning och elevhälsa. Är du elev så når du din lärare enklast via Teams.

Sjukanmälan för elev

0515-77 70 14
Ring före kl. 12.00.
Efter kl. 12.00 blir sjukanmälan för nästkommande dag.
Läs mer om sjukanmälan och frånvaro.

Anmäl och se sjukfrånvaro i Skola 24

Kontakta Kattegattgymnasiet

035-13 76 26 (Expeditionen)
kattegattgymnasiet@halmstad.se
Fax: 035-13 74 33

För allmänna frågor om gymnasieskola, kontakta kommunen.
Beställ betyg från gymnasieutbildning (för före detta elev)

Skicka ett meddelande till skolan


Besök av politiska ungdomsförbund ska anmälas i förväg

De politiska ungdomsförbunden är välkomna till de kommunala gymnasieskolorna för att informera om sin politik. Men för att säkerställa att ordningen på skolan upprätthålls, och att alla partier behandlas opartiskt, ska alla besök anmälas i god tid till marie-louise.pettersson@halmstad.se

Skolan inte är en allmän plats där alla har rätt att vistas.

För allmänna frågor om gymnasieskolan, kontakta kommunen.

Köket

072-155 83 44

Hyr lokaler

Det är för närvarande inte möjligt att hyra lokal på Kattegattgymnasiet.

Hitta till Kattegattgymnasiet

Besöks- och leveransadress: Skepparegatan 36

Besök ett program

Hitta till Kristinehedsgymnasiet

Besöks- och leveransadress: Kornhillsvägen 56

  • Fordons- och transportprogrammet
  • Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning: Anläggningsmaskinförare

Kontaktpersoner

Skolledning

Gymnasiechef
Rikard Sjödahl
070-598 74 74
rikard.sjodahl@halmstad.se

Rektor – ekonomiprogrammet
Peter Nylander
070-584 37 26
peter.nylander@halmstad.se

Rektor – teknikprogrammet
Kontakt för idrottsutbildning
Maria Burge
072-987 16 24
maria.burge@halmstad.se

Rektor – naturvetenskapsprogrammet, språkintroduktion
Frank Wedding
070-278 76 20
frank.wedding@halmstad.se

Rektor – el- och energiprogrammet, industritekniska programmet, introduktionsprogrammen, VVS- och fastighetsprogrammet
Per-Henrik Beischer
076-695 56 20
per-henrik.beischer@halmstad.se

Rektor – bygg- och anläggningsprogrammet
Kjell Eklund
073-343 96 59
kjell.eklund@halmstad.se

Studie- och yrkesvägledare

Bygg- och anläggningsprogrammet,
Introduktionsprogram – individuellt alternativ
Lina Aldén
079-098 44 75
lina.alden@halmstad.se

Ekonomiprogrammet
Linda Kennertsson
073-387 61 95
linda.kennertsson@halmstad.se

Naturvetenskapsprogrammet
Introduktionsprogram – språkintroduktion
Katarina Klasson
076-796 87 98
katarina.klasson@halmstad.se

El- och energiprogrammet
Industritekniska programmet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet

Agneta Wall
072-217 82 68
agneta.wall@halmstad.se

Praktiksamordnare

Introduktionsprogram – språkintroduktion och individuellt alternativ
Alexandra Culibrk
073-250 63 78
alexandra.culibrk@halmstad.se

Internationella samarbeten / International Collaborations

Skolsköterskor

El- och energiprogrammet
Industritekniska programmet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Lotta Bengtsson
072-714 72 90
ann-charlotte.bengtsson@halmstad.se

Ekonomiprogrammet,
Introduktionsprogram – individuellt alternativ
Sofia Johnson
073-303 58 14
sofia.johnson@halmstad.se

Bygg- och anläggningsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Introduktionsprogram – språkintroduktion
Charlotte Unosson
073-407 25 17
charlotte.unosson@halmstad.se

Kuratorer

El- och energiprogrammet
Industritekniska programmet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Petra Falkman
072-084 39 66
petra.falkman@halmstad.se

Ekonomiprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet, år 2 och 3 (NA20, NA19)
Elin Neuwirth
073-303 50 84
elin.neuwirth@halmstad.se

Bygg- och anläggningsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet år ett (NA21)
John Nilsson
john.nilsson@halmstad.se

Introduktionsprogram – individuellt alternativ och språkintroduktion
Frida Linder
frida.linder@halmstad.se

Specialpedagoger

Ekonomiprogrammet år ett (EK21)
Naturvetenskapsprogrammet
Introduktionsprogram – språkintroduktion
Heléne Ewald
073-402 55 43
helene.ewald@halmstad

Introduktionsprogram – individuellt alternativ
Märta Kälebo
070-925 08 71
marta.kalebo@halmstad.se

Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet år två och tre (EK20 och EK19)
Anette Ekelund Lind
070-254 26 02
anette.ekelund@halmstad.se

El- och energiprogrammet
Industritekniska programmet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Märit Lydig
072-381 19 61
marit.lydig@halmstad.se

Arbetsterapeut