• Halmstads webbplatser

Besök våra program

Vill du veta mer om Sturegymnasiet och vilka utbildningar vi har? Varmt välkommen på besök!

Öppet hus

Välkommen att besöka oss på öppet hus under året.

Lördagen den 12 oktober mellan klockan 9.30 och 13.00.

Kvällsöppet på Sture läsåret 24/25
28 december klockan 16:30-18:30
22 januari klockan 16:30-18:30
23 april klockan 16:30-18:30

Estetiska programmet – bild och formgivning

Vi tar emot elever för skolbesök måndagar klockan 8.10-11.20, onsdagar klockan 8.10-11.35 och fredagar klockan 8.10-11.20.
Fyll i formuläret så blir du kontaktad av en lärare. Tillsammans bestämmer ni när det passar att komma.

Estetiska programmet – dans

Vi tar emot elever för skolbesök torsdagar och fredagar veckorna 38, 40 41, 46, 48 och 49 . Fyll i formuläret så blir du kontaktad av en lärare. Tillsammans bestämmer ni när det passar att komma.

Estetiska programmet – film

Vi tar emot elever för skolbesök måndagar mellan klockan 13.00-15.50 och torsdagar mellan klockan 8.10-12.00.
Fyll i formuläret så blir du kontaktad av en lärare. Tillsammans bestämmer ni när det passar att komma.

Estetiska programmet – musik

Välkommen att besöka oss på torsdagar klockan 8.00-15.30 under veckorna 2-3, 5-7, 9, 11. Fyll i formuläret så blir du kontaktad av en lärare. Tillsammans bestämmer ni när det passar att komma.
Estetiska programmet – teater

Vi tar emot elever för skolbesök på torsdagar mellan klockan 08.10-13.00. Lunch ingår i besöket. Fyll i formuläret så blir du kontaktad av en lärare. Tillsammans bestämmer ni när det passar att komma.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Vi tar emot elever för skolbesök. Fyll i formuläret så blir du kontaktad av en lärare.

Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutbildning

Vi tar emot besök på måndagar. Anmäl ditt intresse här. En lärare kommer sedan kontakta dig för att bestämma vilken dag som passar för ett besök.
Försäljnings- och serviceprogrammet

Vi kan ta emot besök på torsdagar kl. 08.00–15.00. Anmäl ditt intresse här. En lärare kommer sedan kontakta dig för att bestämma vilken dag som passar för ett besök.

Försäljning- och serviceprogrammet lärlingsutbildning

Vi tar emot besök på måndagar. Anmäl ditt intresse här. En lärare kommer sedan kontakta dig för att bestämma vilken dag som passar för ett besök.

Hotell- och turismprogrammet

Vi kan ta emot besök på fredagar mellan klockan 09.30 och 13.00.

Fyll i formuläret om du vill komma och besöka oss. En lärare tar sedan kontakt med dig och bestämmer när.

Hotell- och turismprogrammet

lärlingsutbildning

Vi tar emot besök på måndagar.
Anmäl ditt intresse här. En lärare kommer sedan kontakta dig för att bestämma vilken dag som passar för ett besök.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Vi tar emot elever för skolbesök tisdagar-fredagar mellan klockan 11:00 och 14.00. Fyll i formuläret så blir du kontaktad av en lärare. Tillsammans bestämmer ni när det passar att komma.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet lärlingsutbildning

Vi tar emot besök på måndagar.
Anmäl ditt intresse här. En lärare kommer sedan kontakta dig för att bestämma vilken dag som passar för ett besök.

Vård- och omsorgsprogrammet lärlingsutbildning

Vi tar emot besök på måndagar.
Anmäl ditt intresse här. En lärare kommer sedan kontakta dig för att bestämma vilken dag som passar för ett besök.

Anpassad gymnasieskola

Vi tar emot elever för skolbesök från och med vecka 45.
Fyll i formuläret så blir du kontaktad av en lärare. Tillsammans bestämmer ni när det passar att komma.

Kontaktpersoner för programmen

Om du inte har möjlighet att komma hit eller vill ställa en snabb fråga kan du kontakta läraren eller rektorn på det program du är intresserad av. Du kan ställa frågor direkt via mejl, eller boka ett digitalt möte om du vill prata.

Hjälp att välja program

Skolans studie- och yrkesvägledare hjälper dig med dina frågor, kan vara bollplank och ger dig stöd för att hitta rätt utbildning.