• Halmstads webbplatser

Ekonomi, studiebidrag i gymnasieskola

Du som är under 20 år och studerar på heltid på gymnasiet kan få studiehjälp. Studiehjälpen består av olika typer av bidrag.