• Halmstads webbplatser

Inackordering­s­tillägg för boende

Du som studerar i en kommunal gymnasieskola på annan ort eller har lång resväg kan ansöka om ett kommunalt bidrag som kallas inackorderingstillägg. Stödet består av ekonomisk hjälp till ditt boende och hemresor.

Inackorderingstillägg är ett bidrag du kan få om du måste bo på en annan ort under studietiden.

Du kan få inackorderingstillägg

  • om du bor du minst 40 km från skolan, kortaste resväg.
  • om du reser minst 3 timmar per dag (även du om har kortare resväg till skolan).
  • längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Hur mycket får jag?

Du får inackorderingstillägg för nio månader per år, september till maj. Ansökan gäller för ett läsår i taget. För 2021 är tilläggsbeloppet 1576 kronor per månad. Du måste ansöka om inackorderingstillägg inför varje nytt läsår!

Ansök om inackorderingstillägg

Kontakta kommunen om du vill ansöka om inackorderingstillägg.

Kontakta kommunen

Inackorderingstillägg för att gå i en skola på annan ort

Du kan få inackorderingstillägg om:

  • Utbildningen inte finns på Halmstad gymnasieskola eller i samverkansområdet: Laholm, Hylte, Falkenberg, Varberg, Munkagårdsgymnasiet och Stora Segerstad Naturbrukscentrum.
  • Dina föräldrar flyttat till en annan ort eller om de bor utomlands.
  • Du går på en riksrekryterande utbildning (OBS! inte fristående gymnasieskola).

Du får inte inackorderingstillägg

  • Om du söker ett program på annan ort och samma program finns på hemorten eller i samverkansområde kan du inte få inackorderingstillägg.
  • Du kan inte få inackorderingstillägg för praktik. Praktikkostnaden ska ingå i skolans ersättning för undervisning. Om skolan vill bekosta resa och boende är det beslut som skolan få ta.
  • Du kan inte få inackorderingsbidrag om du har beviljats resekort.

Återkrav om du avbryter studierna

Vid beviljat inackorderingstillägg är du som elev ansvarig att meddela skolans expedition om du inte påbörjade dina studier, flyttat eller annan orsak till att villkoren för att ersättningen ändrats. Det är för att du ska slippa bli återbetalningsskyldig i efterhand.

Om du går på fristående skola

Om du går på en fristående skola söker du istället inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden, CSN Länk till annan webbplats..