• Halmstads webbplatser

Gymnasiebiljett (resekort) för resor till och från gymnasiet

Du som är folkbokförd i Halmstads kommun och har mer än 6 kilometer till skolan har rätt till gymnasiebiljett för Hallandstrafikens kollektivtrafik inom kommunen.

Vem kan få gymnasiebiljett?

Du som uppfyller följande kriterier får gymnasiebiljett per automatik:

  • Du är folkbokförd i Halmstads kommun på en adress med mer än 6 kilometer till skolan. Avståndet beräknas av kommunen.
  • Du ska gå på kommunalt gymnasium, en fristående gymnasieskola inom Halmstads kommun eller på Munkagårdsgymnasiet.

Du behöver inte skicka in någon ansökan.

Undantag

Om du inte uppfyller kriterierna ovan kan du ansöka om gymnasiebiljett om du:

  • bor lika mycket på en annan adress i Halmstads kommun som har mer än 6 kilometer till skolan. Det vill säga växelvis boende hos vårdnadshavarna.
  • eller ska gå på ett gymnasium utanför Halmstads kommun.
Ansök om gymnasiebiljett vid växelvis boende eller studier i annan kommun

Använd i första hand Hallandstrafikens mobilapp

För dig som får gymnasiebiljett är det enklast att använda mobilappen "Hallandstrafiken". Där ser du din biljett när du har registrerat ditt mobilnummer i appen och skolan har lagt in ditt nummer i systemet.

Kan du inte använda appen finns det möjlighet att välja plastkort istället.

Om du ska börja i årskurs 1 får du ett brev hem innan skolstart med instruktioner om hur du väljer app eller plastkort, och hur du kommer igång i appen.

När och var gäller gymnasiebiljetten?

  • Gymnasiebiljetten gäller för resor klockan 04.00–20.00 på vardagar under terminen.
  • Gymnasiebiljetten gäller inte på på några lov.
  • Gymnasiebiljetten beviljas längst till och med vårterminen det år du fyller 20.
  • Gymnasiebiljetten gäller för Hallandstrafikens kollektivtrafik inom Halmstads kommun.

Boende i annan kommun

Om du ska gå i gymnasiet i Halmstads kommun, men är folkbokförd i en annan kommun ska du ansöka om gymnasiebiljett i din hemkommun.

Tänk på att lämna in ansökan i god tid så att du hinner få ditt kort vid terminsstarten.

Kontant ersättning

Kontant ersättning får du om det inte finns tåg eller buss och om det är mer än sex kilometer mellan din bostad och busshållplatsen.

Återkrav om du avbryter studierna

Vid bevilja gymnasiebiljett är du som elev ansvarig att meddela skolans expedition om du inte påbörjade dina studier, flyttat eller annan orsak till att villkoren för att ersättningen ändrats. Det är för att du ska slippa bli återbetalningsskyldig i efterhand.