Läsårstider, lov och studiedagar – gymnasie­skolan

Här hittar du läsårstider, studiedagar och lovdagar för Halmstads kommuns gymnasieskolor. Du behöver ansöka om du vill vara ledig utöver loven.

Höstterminen 2023

Terminsstart: tisdag 22 augusti (vecka 34).
Höstlov: måndag 30 oktober – fredag 3 november (vecka 44)
Terminsslut: torsdag 21 december (vecka 51)

Vårterminen 2024

Terminsstart: tisdag 9 januari (vecka 2)
Sportlov: måndag 19 februari – fredag 23 februari (vecka 8)
Påsklov: tisdag 2 april – fredag 5 april (vecka 14)
Lovdag: fredag 10 maj (vecka 19)
Lovdag: fredag 7 juni (vecka 23)
Terminsslut: fredag 14 juni (vecka 24)

Studiedagar

Under studiedagar är eleverna lediga.

Kattegattgymnasiet och Sannarpsgymnasiet

  • Måndagen 18 september 2023
  • Onsdagen 13 mars 2024
  • Tisdagen 28 maj 2024

Sturegymnasiet

  • Måndagen 18 september 2023
  • Måndagen 6 november 2023
  • Måndagen 8 januari 2024
  • Onsdagen 13 mars 2024

Ledig från gymnasiet

Om du som är elev vill vara ledig utöver loven behöver du ansöka om det.

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig, men när du väl har börjat är det obligatoriskt att delta i undervisningen. Du kan få ledigt utöver loven för enskilda angelägenheter som till exempel begravning och högtider. Du kan också få ledigt om du behöver utföra arbetsuppgifter i samband med din lärlingsanställning. Skolan gör alltid en samlad bedömning och det är rektor som beslutar.

Ansök om ledighet – gymnasieskolan

Varför måste jag ansöka om ledigt?

Det finns en direkt koppling mellan hög närvaro och bra studieresultat. Hög frånvaro leder till kunskapsluckor och stress för våra elever. En stor del av kursmålen både tränas och bedöms under lektionstid i genomgångar, gruppuppgifter, diskussioner och uppföljningar – moment som är svåra att ersätta med studier på egen hand.

Tänk även på att CSN kan dra in ditt studiebidrag då en semesterresa som skolan inte godkänt räknas som skolk.