• Halmstads webbplatser

Byta gymnasieskola eller program

Vill du byta gymnasieskola eller program kontaktar du din studie- och yrkesvägledare eller rektor.

Om du ångrar ditt val av gymnasium eller gymnasieprogram eller kanske har flyttat oväntat så finns möjlighet att byta program under läsåret. För att du ska kunna byta måste det finnas lediga platser kvar för dig på det gymnasieprogram du vill gå istället. Rektorn hjälper dig och tar beslut om byte, men är inte skyldig till det om det inte finns platser lediga. Det är alltid lättare att byta tidigt under läsåret.

Om det inte finns några lediga platser på det program du hellre vill gå på kan du söka till gymnasieprogrammet vid nästa gymnasieval. Då söker du med dina slutbetyg från åk 9.

Vill du ha hjälp med studie- och yrkesvägledning för att hitta en annan utbildning, kontaktar du studie- och yrkesvägledare på din gymnasieskola.

Om du inte trivs på din skola eller ditt program så kontakta i första hand elevhälsan på din skola.

Byte av kurs inom program

Om du önskar byta kurs inom det individuella valet eller programfördjupningskurser, vänder du dig till din studie- och yrkesvägledare. Byte kan endast ske på detta sätt.