Program i Halmstads gymnasie­skolor

Hos de kommunala gymnasieskolorna kan du välja mellan högskoleförberedande program, yrkesprogram, introduktionsprogram och gymnasiesärskola. En del program erbjuder lärlingsutbildning. Det finns möjlighet för dig att kombinera dina studier med lokal godkänd idrottsutbildning (LIU), nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) eller Europaprofil för att studera utomlands.