Yrkes­program

På gymnasieskolans yrkesprogram läser du utbildningar med inriktning mot specifika yrken. Du läser både teoretiska och praktiska ämnen, och efter examen kan du oftast börja arbeta direkt.

Barn och fritidsprogrammet

Kommunala gymnasieskolor
Sannarpsgymnasiet
Inriktningar: fritid och hälsa och pedagogiskt arbete.

Bygg- och anläggningsprogrammet

Kommunala gymnasieskolor
Kattegattgymnasiet
Inriktningar: husbyggnad, anläggningsfordon, mark och anläggning, måleri, plåtslageri, specialyrken

Fristående gymnasieskolor
Halmstads Praktiska Gymnasiumlänk till annan webbplats
Inriktningar: husbyggnad, mark och anläggning, måleri.

El- och energiprogrammet

Kommunala gymnasieskolor
Kattegattgymnasiet
Inriktning: elteknik.

Fristående gymnasieskolor
Halmstads Praktiska gymnasiumlänk till annan webbplats
Inriktningar: elteknik, dator- och kommunikationsteknik

Fordons- och transportprogrammet

Kommunala gymnasieskolor
Kattegattgymnasiet
Inriktningar: karosseri och lackering, lastbil och mobila maskiner, personbilsteknik, transport.

Fristående gymnasieskolor
Halmstads Praktiska gymnasiumlänk till annan webbplats
Iniktningar: karosseri och lackering, personbil.

Handels- och administrationsprogrammet

Kommunala gymnasieskolor
Sturegymnasiet
Inriktningar: handel och service

Hotell- och turismprogrammet

Kommunala gymnasieskolor
Sturegymnasiet
Inriktning: hotell och konferens

Industritekniska programmet

Kommunala gymnasieskolor
Kattegattgymnasiet
Inriktning: produkt- och maskinteknik, svetsteknik.

Restaurang och livsmedelsprogrammet

Kommunala gymnasieskolor
Sturegymnasiet
Inriktningar: kök och servering

VVS- och fastighetsprogrammet

Kommunala gymnasieskolor
Kattegattgymnasiet

Fristående gymansieskolor
Halmstads Praktiska Gymnasiumlänk till annan webbplats

Vård- och omsorgsprogrammet