• Halmstads webbplatser

Yrkes­program

På gymnasieskolans yrkesprogram läser du utbildningar med inriktning mot specifika yrken. Du läser både teoretiska och praktiska ämnen, och efter examen kan du oftast börja arbeta direkt.

Barn och fritidsprogrammet

Sannarpsgymnasiet
Inriktningar: fritid och hälsa och pedagogiskt arbete.

Bygg- och anläggningsprogrammet

Kattegattgymnasiet
Inriktningar: anläggningsfordon, husbyggnad, , mark och anläggning, måleri, plåtslageri, specialyrken (lärlingsutbildning)

El- och energiprogrammet

Kattegattgymnasiet
Inriktningar: dator- och kommunikationsteknik, elteknik

Fordons- och transportprogrammet

Sannarpsgymnasiet (Kristinehedsgymnasiet)
Inriktningar: karosseri och lackering, lastbil och mobila maskiner, personbilsteknik, transport.

Försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare handels- och administrationsprogrammet)

Sturegymnasiet
Inriktningar: handel och service

Hotell- och turismprogrammet

Sturegymnasiet
Inriktning: hotell och konferens

Industritekniska programmet

Kattegattgymnasiet
Inriktning: produkt- och maskinteknik, svetsteknik.

Restaurang och livsmedelsprogrammet

Sturegymnasiet
Inriktningar: kök och servering

VVS- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet