Resekort för resor till och från gymnasiet

Du som är folkbokförd i Halmstads kommun och har mer än 6 km till skolan får resekort (busskort).

Resekort

Resekort kan du få som är folkbokförd i Halmstads kommun och ska gå på kommunalt gymnasium, en fristående gymnasieskola inom Halmstads kommun eller på Munkagårdsgymnasiet.

 • Du måste ha mer än sex kilometer till skolan. Avståndet beräknas av kommunen från den adress där du är folkbokförd.
 • Du behöver inte göra någon ansökan om resekort.
 • Resekortet får du på din gymnasieskola vid läsårsstarten eller hemskickat. Du behöver inte busskort första dagen. De flesta elever på Sturegymnasiet får kortet hemskickat innan skolstart.

När gäller kortet?

 • Resekortet gäller för resor mellan klockan 04.00–22.00 på vardagar och lovdagar under terminen.
 • Resekortet gäller ej på jul- och sommarlov.
 • Resekort beviljas längst till och med vårterminen det år du fyller 20.

Resekortet gäller för resor med:

 • Hallandstrafikens kollektivtrafik inom länet.
 • Västtrafiks linjer 723 och 777 till Kungsbacka.
 • Västtågen till Horred.
 • Krösatågen till Smålandsstenar.
 • Öresundstågen mellan Kungsbacka och Båstad.
 • Pågatågen mellan Halmstad och Båstad.

Resor utöver detta betalas av eleven.

Boende i annan kommun

Om du ska gå i gymnasiet i Halmstads kommun, men är folkbokförd i en annan kommun ska du ansöka om resekort i din hemkommun.

Ska du gå på ett gymnasium utanför Halmstads kommun?

Du som är folkbokförd i Halmstads kommun och ska gå på ett gymnasium utanför kommunen, måste ansöka om resekort. Ansökan är obligatorisk och gäller för ett år i taget.

Ansök om resekort för studier i annan kommun

Tänk på att lämna in ansökan i god tid så att du hinner få ditt kort vid terminsstarten.

Kontant ersättning

Kontant ersättning får du om det inte finns tåg eller buss och om det är mer än sex kilometer mellan din bostad och busshållplatsen.

Återkrav om du avbryter studierna

Vid beviljat resekort är du som elev ansvarig att meddela skolans expedition om du inte påbörjade dina studier, flyttat eller annan orsak till att villkoren för att ersättningen ändrats. Det är för att du ska slippa bli återbetalningsskyldig i efterhand.