• Halmstads webbplatser

Anpassade gymnasieskolans program

Anpassad gymnasieskola är en särskild skolform anpassad för dig som inte uppnår gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada.

Det finns flera nationella och individuella program i den anpassade kommunala gymnasieskolan. Alla program finns på Sturegymnasiet.

Anpassade program på Sturegymnasiet

  • Administration, handel och varuhantering
  • Fastighet, anläggning och byggnation
  • Hotell, restaurang och bageri
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Individuella programmet
  • Lärlingsutbildning – fastighet, anläggning och byggnation