• Halmstads webbplatser

Introduktions­program

Du som inte är behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan kan gå ett introduktionsprogram. Det finns fyra olika introduktionsprogram som alla förbereder dig för att komma in på gymnasiet eller i yrkeslivet.

Eftersom introduktionsprogrammen är en förberedelse för ett nationellt program så ger programmet dig ingen gymnasieexamen. Du får istället ett gymnasiebetyg som visar vad du läst.

Ta hjälp för att välja introduktionsprogram

Vilket introduktionsprogram du kan gå beror på vad du har för mål med din utbildning samt dina förkunskaper. Ta hjälp av din studie- och yrkesvägledare för att ta reda på vilket program som passar bäst för dig. Ett alternativ till att gå ett introduktionsprogram är att gå kvar i upp till två år i grundskolan för att bli behörig.

Individuell studieplan

På ett introduktionsprogram följer du en individuell studieplan, skräddarsydd för dig. Du läser på heltid, men kan vid särskilda skäl få en lägre studietakt. Studierna kan pågå 1–3 år beroende på ditt mål med utbildningen och vilket introduktionsprogram du går.

Fyra olika introduktionsprogram

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val är en utbildning för dig som är nära behörighet till ett nationellt program. Utbildningen inriktas mot ett nationellt program och målet är att du så snart det är möjligt ska uppnå behörighet. Programinriktat val kan inriktas både mot yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Hur upplägget ser ut, och vilken variant som är aktuell för dig, beror på hur många ämnen du saknar för behörighet till det program som du är intresserad av.

Vem kan söka utbildningen?

För att vara behörig behöver du ha godkänt betyg (minst E) i

  • svenska/svenska som andraspråk
  • engelska eller matematik
  • samt i minst fyra andra ämnen

Eller godkänt betyg (minst E) i:

  • svenska/svenska som andraspråk
  • engelska och matematik
  • samt i minst 3 andra ämnen

Så läser du

Du går i samma klass som eleverna på det nationella programmet, följer samma utbildningsplan (med undantag för gymnasiekursen i det grundskoleämne du saknar för behörighet) samtidigt som du läser det grundskolämne som saknas för behörighet. Så fort du uppnått godkänt betyg och då behörighet, så skrivs du över till det nationella programmet.

Så här söker du

Programinriktat val är sökbart mot alla yrkesprogram inom vårt samverkansområde via Gymnasieantagning Halland.

Är du intresserad av programinriktat val mot ett högskoleförberedande program så ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare.

Ansök till gymnasiet

Vad händer efter ansökan?

Programinriktat val som du söker via Gymnasieantagning Halland Länk till annan webbplats. följer samma tidsplan som ansökan till de nationella programmen. Antagning sker i mån av plats på nationellt program. Behöriga elever antas först och på de platser som blir kvar sker antagning för programinriktat val. Du konkurrerar om dessa platser med ditt meritvärde.

Icke sökbart programinriktat val, det vill säga programinriktat val mot högskoleförberedande program på Halmstads kommunala gymnasieskolor, har ett annat antagningsförfarande. Mottagande rektor beslutar om antagning som sker i mån av plats samt utifrån överlämning från grundskolan. Du måste ha förutsättningar att klara programmet och målet är att du ska kunna nå en gymnasieexamen. Mottagande rektor bedömer detta och beslutar om antagning.

Då antagning till programinriktat val mot högskoleförberedande program sker i mån av plats kan det dröja in i augusti innan du kan få besked. Det är därför viktigt att du har sökbara IMV-alternativ i ditt gymnasieval (IMV mot yrkesprogram).

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som har som mål att bli behörig till ett yrkesprogram eller för dig som vill förbereda dig för arbetslivet.

Du läser i ett till tre år beroende på hur planen för utbildningen ser ut samt hur långt tid det att för dig att nå ditt mål. Detta introduktionsprogram innehåller ofta praktik och/eller APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Så läser du

Du läser utbildningen antingen i grupp eller som enskild elev. Upplägg och utbud kan skilja sig åt och beror på om utbildningen är sökbar eller individuellt upplagd. På våra kommunala gymnasieskolor i Halmstads kommun är yrkesintroduktion ej sökbar utan utformas för en enskild elev.

Vem kan söka utbildningen?

Det finns inga behörighetskrav för detta introduktionsprogram och det är därför aktuellt för alla som saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program och är intresserade av en yrkesinriktad utbildning.

Var kan jag läsa utbildningen?

Var du kan läsa de sökbara IMY-programmen framgår på Gymnasieantagning Halland Länk till annan webbplats..

Så här söker du

De sökbara IMY-programmen söker du via Gymnasieantagning Halland Länk till annan webbplats..

Ansök till gymnasiet

Vad händer efter ansökan?

Har du sökt IMY via gymnasiehalland.se så får du ett antagningsbesked i juli (se mer information på gymnasiehalland.se Länk till annan webbplats.). Du börjar din utbildning vid läsårtsstart i augusti. Mer information om skolstart får du av skolan vid antagning.

Individuellt alternativ (IMA)

Individuellt alternativ är för dig som behöver ett individuellt anpassat studieupplägg. Du saknar många ämnen för att bli behörig eller kanske inte riktigt vet vad du vill. Du erbjuds en individuellt anpassad utbildning med mål att gå vidare till nästa steg, till exempel till yrkesintroduktion, annan utbildning eller till arbetslivet.

Det är inte reglerat vad programmet måste innehålla, utan planen läggs utifrån dina behov, förutsättningar och mål med utbildningen. Du kan läsa grundskoleämnen, delar av/hela gymnasiekurser, ha praktik – det finns många möjligheter!

Så läser du

Du läser i ett till tre år beroende på hur långt tid det tar för dig att nå ditt mål. Alla elever som går IMA har en individuellt anpassad studieplan med olika mål och studietid, men tillhör en klass.

På Halmstads kommunala gymnasieskolor erbjuds tre huvudinriktningar på individuellt alternativ:

  • IMA-produktionsskola på Kattegattgymnasiet. Här kombineras ämnesstudier med praktisk inriktning i verkstadsmiljö.
  • IMA – Individuellt alternativ – organiseras på Sturegymnasiet och Sannarpsgymnasiet.
  • IMA AST – Sturegymnasiet och Kattegattgymnasiet. Individuellt alternativ för dig med en diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST).

Vem kan söka utbildningen?

IMA – produktionsskola på Kattegattgymnasiet och IMA-individuellt alternativ har inga behörighetskrav utan är aktuellt för alla som saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program.

IMAAST på Sturegymnasiet och Kattegattgymnasiet är för dig som saknar behörighet till ett nationellt program och har en diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST).

Så här söker du

IMA-produktionsskola på Kattegattgymnasiet samt IMA – individuellt alternativ
Du ansöker genom att lämna en intresseanmälan. Din studie- och yrkesvägledare hjälper dig att göra en intresseanmälan.

Intresseanmälan introduktionsprogram – individuellt alternativ
IMA AST, individuellt alternativ för dig med en diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST)
Ansökan sker på pappersblankett. Din studie- och yrkesvägledare på grundskolan hjälper dig med det.

Vad händer efter ansökan?

När du skickat in en intresseanmälan så kommer erbjudande om plats via gymnasiehalland.se Länk till annan webbplats. den 1 juli. Där loggar du in med din kod som du fått av din studie- och yrkesvägledare på grundskolan.

Språkintroduktion – gymnasieskola för nyanlända

För dig som nyligen kommit till Sverige så finns Språkintroduktion.

Besök introduktionsprogrammet

Datum för besöksdagar kommer i början av 2024. Anmäl dig då till din studie- och yrkesvägledare på din grundskola.

Ansökan

Du söker till introduktionsprogrammen på olika sätt beroende på vilket program du ska gå. Se under respektive flik ovan. Ta hjälp av en studie- och yrkesvägledare inför din ansökan.

Kontakta oss

Samordnande rektor för introduktionsprogrammen
Dan Håkansson
070-830 25 75
dan.hakansson@halmstad.se

Samordnande studie- och yrkesvägledare för introduktionsprogrammen
Ida Larsson
ida.larsson@halmstad.se