• Halmstads webbplatser

Anpassad gymnasieskola

På Sturegymnasiet kan du välja mellan individuella programmet och flera nationella program.

Elever på Sturegymnasiet. Foto: Anders Andersson
Boka besök
Ansök till anpassad gymnasieskola

Så arbetar vi

Dina fyra år på anpassad gymnasieskola utgår ifrån dina förutsättningar och behov. Det finns nationella program med gymnasie- och programgemensamma ämnen. Det finns också individuella program som anpassas efter individens behov.

På anpassad gymnsieskola är det viktigaste att lära för livet. Vilket program du än väljer kommer det att förbereda dig för ett rikt och meningsfullt vuxenliv – boende, jobb och relationer som du trivs med.

Alla nationella program kan göras om till lärlingsutbildning.

Anpassade gymnasieskolans program på Sturegymnasiet

Administration, handel och varuhantering

Programmet som ger dig grundläggande kunskaper inom administration, handel och varuhantering.

Vi kommer att göra studiebesök på flera olika företag.

Programmet passar dig som tycker om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor.

Du ska kunna arbeta i butik eller på lager.

På programmet får du också träna dig på att planera, genomföra och slutföra ett arbete.

Lärarledd arbetsplatsförlagt lärande (APL) från årskurs 1. Där utvecklar du yrkeskunskaper samt att du förstår hur en arbetsplats fungerar.

Individuellt program

Detta är programmet för dig som vill ha en individuellt anpassad utbildning. Utbildningen utformas efter dina intressen, behov och förutsättningar. Det individuella programmet är möjligheternas program.

Anpassat för dig och din framtid

Individuella programmets ledstjärna är att du ska lära för livet. På detta program förbereder du dig för vuxenlivet till exempel när det gäller sysselsättning, fritid och framtida boende.

Du följer din individuella studieplan som är anpassat efter dina behov. Du kan även ta del av anpassade gymnasieskolans nationella kurser.

Individuella programmet finns både på Sturegymnasiet och Sannarpsgymnasiet.

Ämnesområden som ingår

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation

Hotell, restaurang och bageri

Programmet för hotell, restaurang och bageri (HRB) är för dig som vill arbeta med matlagning, bakning och livsmedel. Du får även öva dig att samarbeta med andra, ge god service åt kunder och ta hand om gäster.

Vi utgår från praktiskt arbete där du arbetar i vårt kök på skolan.

På programmet får du också träna dig på att planera, genomföra och slutföra ett arbete.
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) görs på arbetsplats från årskurs 2. Där utvecklar du yrkeskunskaper samt förståelse för hur en arbetsplats fungerar.

Vi lägger stor vikt på arbetsmiljöfrågor för en god hälsa.

Vårt mål för utbildningen är att du ska få ett arbete till exempel inom hotell, restaurang, storkök, bageri och konditori.

Kurser som kan erbjudas är:

 • Bageri- och konditorikunskap
 • Hotell
 • Livsmedels och näringskunskap
 • Matlagning
 • Måltids och branschkunskap
 • Servering

Detta program förbereder dig för att arbeta inom hotell, restaurang, bageri och storhushåll.

Hälsa, vård och omsorg

Hälsa, vård och omsorg är programmet för dig som vill jobba med människor och service. Här läser du ämnen som svenska, engelska, samhällskunskap, religion, matematik, idrott och hälsa, estetisk verksamhet samt ämnen inom hälsa och friskvård samt vård och omsorg. Programmet förbereder i första hand för arbete inom vård- och omsorgssektorn så som äldrevården och barnomsorgen.

Verksamheternas betoning på arbete med människor innebär att ett etiskt förhållningssätt och demokratiska värden ska genomsyra utbildningen. Eleverna får också möjlighet att reflektera över och diskutera sociala och kulturella frågor. Utbildningen bidrar till att främja elevernas självförtroende, nyfikenhet, självständighet, samarbetsförmåga och vilja att ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet bidrar till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Utbildningen ger också kunskaper och insikter om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt om hur man kan samverka för att skapa goda och jämlika arbetsförhållanden. Utbildningen ger också kunskaper om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser så att APL genomförs på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att förebygga förslitningar och andra arbetsskador.

Fastighet, anläggning och byggnation

Lärlingsutbildning är ett alternativ inom nationellt program i anpassade gymnasieskolan

Lärlingsutbildningen syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och möjligheter att få kunskaper inom yrkesområdet fastighet, anläggning och byggnation.

Minst hälften av utbildningstiden är praktisk utbildning på arbetsplats tillsammans med lärare/handledare.

Lärlingsutbildningen är likvärdig och följer samma programmål och programstruktur som motsvarande skolförlagda utbildning.

Programfördjupningen möjliggör kunskaper för arbete inom till exempel fastighetsskötare och vaktmästare.

Fordonsvård och godshantering

Är du intresserad av reparationer och service av fordon och maskiner? Under din utbildning får du lära dig om service, fordonsvård och att hantera gods på lager.

 • Om reparationer av fordon och maskiner
 • Att ge god service till kunder och medarbetare
 • Om fordonsservice, däckbyte och biltvätt
 • Om material, verktyg och arbetsmetoder
 • Att arbeta med digitala verktyg

Estetisk verksamhet

Tycker om att skapa och är intresserad av kultur och konst? Du får träna dig i hur du kan uttrycka dig med hjälp av text och bild, musik eller skådespel och hur du kan använda detta i olika sammanhang. Det ingår också att tolka och förstå egna och andras arbeten. Programmet lägger grunden till fortsatta studier inom exempelvis folkbildningen.

 • Skapa och utveckla genom din fantasi
 • Presentera och visa upp det du skapat
 • Uppleva och tolka konst och kultur
 • Arbeta med olika material och tekniker
 • Använda digitala verktyg inom mediaproduktion

Ansökan, behörighet och antagning

Det är Gymnasieantagning Halland Länk till annan webbplats. som sköter din ansökan.

För att vara behörig och bli antagen till anpassad gymnasieskola ska din hemkommun först utreda om du tillhör målgruppen. Utredningen innehåller en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Om du har frågor kring detta ska du prata med din studie- och yrkesvägledare eller din rektor.

Efter gymnasiet

Vill du fortsätta gå i skolan kan du välja att gå på vuxenutbildning, lärvux, folkhögskola eller yrkeshögskola. Du får information om dessa alternativ under ditt sista skolår på gymnasiesärskolan. Anpassad gymnasieskola samarbetar med Arbetsförmedlingen och LSS-handläggare för att planera vad du ska göra när du gått klart skolan.

Du kan antingen vända dig till Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller din kommun.

Kontakta oss

Ansvarig rektor för Anpassad gymnasieskola
Ola Westmar
072-0830854
ola.westmar@halmstad.se