Lärlings­utbildning – Hotell- och turism­programmet

Det här yrkesprogrammet passar dig som vill arbeta med service och bemötande inom världens största näringsgren. Som lärling få du dessutom lära dig yrket direkt ute i branschen och vi samarbetar med flertalet aktörer i stan.

Ansök till gymnasiet
Besök programmet

Så arbetar vi

Utbildningen har samma innehåll och examensmål som dess skolförlagda motsvarighet. Behörighetskraven för att bli antagen är också desamma. Den stora skillnaden är ett annat sätt att lära, det vill säga att den största delen av yrkeskunskapens lärs ut ute på en arbetsplats och inte i skolbänken. Du kan bli behörig för fortsatta studier på yrkeshögskola eller kan börja arbeta direkt. Du kan även välja att läsa den grundläggande behörigheten till högskolestudier.

Som lärling har du APL (arbetsplatsförlagt lärande) minst 50 % av din studietid. Det betyder att du är på en arbetsplats 2–3 dagar varje vecka och lär dig ditt yrke ute i din valda bransch. Du handleds av en utvald och yrkeskunnig handledare som lär, hjälper och stödjer dig. Din APL-dag är 8 timmar. Yrkesläraren från skolan har ansvaret för ditt lärande och gör regelbundna besök på din arbetsplats för att följa upp din utveckling och stödja dig och handledaren. Du har även yrkesteori med yrkesläraren de dagar du är på skolan.

Du går i en klass tillsammans med lärlingar från olika yrkesinriktningar. Tillsammans läser ni de gymnasiegemensamma ämnena de dagar ni är i skolan. Ni har även resurstid inlagt på schemat där det finns tid för egna studier, till exempel läxläsning eller tid för arbete med något som du behöver arbeta med.

Lärlingsersättning

Som lärling får du 1000 kr extra i CSN varje månad i lärlingsersättning. Ersättningen kan användas till mat- eller resekostnader som eventuellt tillkommer, eftersom du inte har tillgång till skolmat när du är på din arbetsplats.

Efter gymnasiet

Efter utbildningen kan du arbeta som hotellreceptionist, hotellmedarbetare, konferensvärd eller med evenemang.

Efter utbildningen är det vanligt att eleverna blir erbjudna ett arbete på sin arbetsplats.

Om du har valt att läsa grundläggande behörighetskurser för högskolestudier kan du även gå på högskola eller universitet.

Du kan även söka in till en yrkeshögskola.

Kurser inom hotell- och turismprogrammet

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 100 p
  Historia 1a1 50 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1a 100 p
  Naturkunskap 1a1 50 p
  Religionskunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1a1 50 p
  Svenska 1 100 p
  Total 600 p
 • 2 Programgemensamma ämnen 700 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma ämnen
  Programgemensamma ämnen poäng
  Engelska 6 100 p
  Entreprenörskap 100 p
  Logi 100 p
  Konferens och evenemang 100 p
  Service och bemötande 100 p
  Besöksnäringen 100 p
  Resmål och resvägar 100 p
  Total 700 p
 • 3 Inriktningsgemensamma ämnen - hotell och konferens 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktningsgemensamma ämnen - hotell och konferens
  Inriktningsgemensamma ämnen - hotell och konferens poäng
  Frukost och bufféservering 100 p
  Reception 1 100 p
  Våningsservice 1 100 p
  Konferens 1 100 p
  Total 400 p
 • 4 Programfördjupning 500 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning
  Programfördjupning poäng
  Våningsservice 100 p
  Servering 100 p
  Rums- och konferensbokning (kurs som kan ingå) 100 p
  Konferens 2 100 p
  Reception 2 100 p
  Total 500 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Här kan du bl.a. välja kurser som ger dig högskolebehörighet 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Arbete gymnasie 100 p
  Total 100 p

Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagning Halland Länk till annan webbplats. hanterar antagningen till alla gymnasieskolor i samverkansområdet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.

Kontakta oss

Samordnare på Lärlingsutbildningen
Christina Lindsmyr
christina.lindsmyr@halmstad.se