• Halmstads webbplatser

Lärlings­utbildning – Vård- och omsorgs­programmet

Vill du arbeta med människor och är intresserad av människokroppens funktion och uppbyggnad, hälsa och omvårdnad? Då är Vård- och omsorgsprogrammet inom Lärlingsutbildningen något för dig.

Ansök till gymnasiet
Besök programmet

Så arbetar vi

Utbildningen har samma innehåll och examensmål som dess skolförlagda motsvarighet. Behörighetskraven för att bli antagen är också desamma. Den stora skillnaden är ett annat sätt att lära, det vill säga att den största delen av yrkeskunskapens lärs ut ute på en arbetsplats och inte i skolbänken. Du kan bli behörig till fortsatta studier på högskola/universitet, yrkeshögskola eller börja arbeta direkt efter studenten. 

Som lärling har du APL (arbetsplatsförlagt lärande) minst 50 % av din studietid. Det betyder att du är på en arbetsplats 2–3 dagar varje vecka och lär dig ditt yrke ute i din valda bransch. Du handleds av en utvald och yrkeskunnig handledare som lär, hjälper och stödjer dig. Din APL-dag är 8 timmar. Yrkesläraren från skolan har ansvaret för ditt lärande och gör regelbundna besök på din arbetsplats för att följa upp din utveckling och stödja dig och handledaren. Du har även yrkesteori med yrkesläraren de dagar du är på skolan.

Du går i en klass tillsammans med lärlingar från olika yrkesinriktningar. Tillsammans läser ni de gymnasiegemensamma ämnena de dagar ni är i skolan. Ni har även resurstid inlagt på schemat där det finns tid för egna studier, till exempel läxläsning eller tid för arbete med något som du behöver arbeta med.

Lärlingsersättning

Som lärling får du 1000 kr extra i CSN varje månad i lärlingsersättning. Ersättningen kan användas till mat- eller resekostnader som eventuellt tillkommer, eftersom du inte har tillgång till skolmat när du är på din arbetsplats.

Efter gymnasiet

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som undersköterska, personlig assistent eller skötare. Väljer du att läsa högskoleförberedande kurser under din gymnasietid kan du även studera till exempelvis sjuksköterska på högskola eller universitet.

Efter utbildningen är det vanligt att eleverna blir erbjudna ett arbete på sin arbetsplats.

Om du har valt att läsa grundläggande behörighetskurser för högskolestudier kan du även gå på högskola eller universitet.

Du kan även söka in till en yrkeshögskola.

Kurser inom vård- och omsorgsprogrammet

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 100 p
  Historia 1a1 50 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1a 100 p
  Naturkunskap 1a1 50 p
  Religionskunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1a1 50 p
  Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 100 p
  Total 600 p
 • 2 Programgemensamma ämnen 1400 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma ämnen
  Programgemensamma ämnen poäng
  Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 p
  Samhällskunskap 1a2 50 p
  Psykologi 1 50 p
  Psykiatri 1 50 p
  Psykiatri 2 50 p
  Omvårdnad 1 100 p
  Omvårdnad 2 100 p
  Social omsorg 1 100 p
  Social omsorg 2 100 p
  Hälso- och sjukvård 1 100 p
  Hälso- och sjukvård 2 100 p
  Gerontologi och geriatik 100 p
  Anatomi och fysiologi 1 100 p
  Anatomi och fysiologi 2 100 p
  Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 p
  Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 p
  Total 1400 p
 • 3 Programfördjupning, exempel på kurser som kan ingå 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning, exempel på kurser som kan ingå
  Programfördjupning, exempel på kurser som kan ingå poäng
  Engelska 6 100 p
  Etik och människans livsvillkor 100 p
  Total 200 p
 • 4 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Individuellt val 200 p
  Total 200 p
 • 5 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Gymnasiearbete VO 100 p
  Total 100 p

Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagning Halland Länk till annan webbplats. hanterar antagningen till alla gymnasieskolor i samverkansområdet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.