• Halmstads webbplatser

Lärlings­utbildning – Barn- och fritids­programmet

Barn- och fritidsprogrammet på lärlingsutbildningen passar dig som vill arbeta med människor och vill lära dig mer om ledarskap, kommunikation och hälsa.

Ansök till gymnasiet
Besök programmet

Som lärling har du många möjligheter efter avslutad utbildning. Du kan till exempel arbeta som barnskötare, elevassistent eller stödassistent. Väljer du högskoleförberedande kurser under din gymnasietid kan du även studera till exempelvis förskollärare eller grundskollärare på högskola eller universitet.

Så arbetar vi

Utbildningen har samma innehåll och examensmål som dess skolförlagda motsvarighet. Behörighetskraven för att bli antagen är också desamma. Den stora skillnaden är ett annat sätt att lära, det vill säga att den största delen av yrkeskunskapens lärs ut ute på en arbetsplats och inte i skolbänken. Du kan bli behörig till fortsatta studier på högskola/universitet, yrkeshögskola eller börja arbeta direkt efter studenten.

Som lärling har du APL (arbetsplatsförlagt lärande) minst 50 % av din studietid. Det betyder att du är på en arbetsplats 2–3 dagar varje vecka och lär dig ditt yrke ute i din valda bransch. Du handleds av en utvald och yrkeskunnig handledare som lär, hjälper och stödjer dig. Din APL-dag är 8 timmar. Yrkesläraren från skolan har ansvaret för ditt lärande och gör regelbundna besök på din arbetsplats för att följa upp din utveckling och stödja dig och handledaren. Du har även yrkesteori med yrkesläraren de dagar du är på skolan.

Du går i en klass tillsammans med lärlingar från olika yrkesinriktningar. Tillsammans läser ni de gymnasiegemensamma ämnena de dagar ni är i skolan. Ni har även resurstid inlagt på schemat där det finns tid för egna studier, till exempel läxläsning eller tid för arbete med något som du behöver arbeta med.

Lärlingsersättning

Som lärling får du 1000 kr extra i CSN varje månad i lärlingsersättning. Ersättningen kan användas till mat- eller resekostnader som eventuellt tillkommer, eftersom du inte har tillgång till skolmat när du är på din arbetsplats.

Efter gymnasiet

Efter utbildningen är det vanligt att eleverna blir erbjudna ett arbete på sin arbetsplats.

Om du har valt att läsa grundläggande behörighetskurser för högskolestudier kan du även gå på högskola eller universitet.

Du kan även söka in till en yrkeshögskola.

Inriktning och kurser

Barn- och fritidsprogrammet som lärlingsutbildning kan du läsa med:

Inriktning pedagogiskt och socialt arbete

På barn- och fritidsprogrammets inriktning pedagogiskt och socialt arbete får du kunskaper om barn och ungdomar i olika åldrar, deras utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter.

På inriktningen lär du dig om vad det innebär att utvecklas och om hur man får människor att komma överens. På utbildningen tränar du dig på att möta, assistera och stödja barn och ungdomar inom förskole-, skol- och fritidsverksamheter.

Exempel på kurser på inriktningen är skapande verksamhet och specialpedagogik.

Kurser

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 100 p
  Historia 1a1 50 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1a 100 p
  Naturkunskap 1a1 50 p
  Religionskunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1a1 50 p
  Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 100 p
  Total 600 p
 • 2 Programgemensamma karaktärsämnen 700 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma karaktärsämnen
  Programgemensamma karaktärsämnen poäng
  Hälsopedagogik 100 p
  Naturkunskap 50 p
  Kommunikation 100 p
  Lärande och utveckling 100 p
  Människors miljöer 100 p
  Pedagogiskt ledarskap 100 p
  Samhällskunskap 1a2 50 p
  Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 100 p
  Total 700 p
 • 3 Inriktning pedagogiskt och social arbete 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktning pedagogiskt och social arbete
  Inriktning pedagogiskt och social arbete poäng
  Pedagogiskt arbete 200 p
  Socialt arbete 100 p
  Total 300 p
 • 4 Programfördjupning, exempel på kurser som kan ingå: 600 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning, exempel på kurser som kan ingå:
  Programfördjupning, exempel på kurser som kan ingå: poäng
  Engelska 6 100 p
  Socialpedagogik 1 100 p
  Sociologi 100 p
  Programfördjupningpaket (väljs inför årskurs 3, se nedan) 300 p
  Total 600 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Individuellt val 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Arbete gymnasie 100 p
  Total 100 p

Yrkesutgångar

Inriktningen pedagogiskt och socialt arbete passar dig som vill arbeta med människor, ledarskap samtidigt som du får goda möjligheter till vidare högskolestudier. Inför årskurs 3 väljer du om du vill inrikta dig mot barnskötare, elevassistent eller personlig assistent, stödassistent.

Programfördjupningspaket mot yrkesutgång Barnskötare och elevassistent

 • Barns lärande och växande 100 poäng
 • Pedagogiska teorier och praktiker 100 poäng
 • Skapande verksamhet 100 poäng

Programfördjupningspaket mot yrkesutgång personlig assistent och stöd och service inom funktionshinderområdet

 • Grundläggande vård och omsorg 100 poäng
 • Kost och hälsa 100 poäng
 • Specialpedagogik 2 100 poäng

Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagning Halland Länk till annan webbplats. hanterar antagningen till alla gymnasieskolor i samverkansområdet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.