Barn- och fritids­programmet

Barn- och fritidsprogrammet (BF) ger dig många möjligheter efter utbildningen. Här får du både yrkesexamen och högskoleförberedande kompetens. Du kan därför börja jobba direkt efter gymnasiet eller studera vidare på högskola.

Ansök till gymnasiet
Besök programmet

Programmet passar dig som vill arbeta med människor. Du kommer att lära dig om ledarskap, kommunikation och hälsa. På BF får du varierande skoldagar, där teori varvas praktik.

Teori och praktik

I utbildningen ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) och du blir väl förberedd att leda grupper med vuxna, ungdomar och barn. Under APL är du ute i verksamheter och organisationer och använder dina kunskaper.

Så arbetar vi

På barn- och fritidsprogrammet lär du dig om ledarskap, människors utveckling, pedagogik och kommunikation. Vi arbetar ämnesövergripande, vilket innebär att vi samarbetar mellan olika kurser.

På barn- och fritidsprogrammet finns många projekt. Ett exempel är projektet med ungdomshuset Nolltrefem där du som elev utvecklar kunskaper i skapande, kommunikation och ledarskap. Du genomgår också en språkstartsutbildning som du sedan praktiserar på bland annat öppna förskolan i Andersberg.

Efter gymnasiet

Barn- och fritidsprogrammet är ett brett program med många möjligheter efter utbildningen. Med en yrkesexamen från BF kan du antingen börja arbeta direkt efter gymnasiet, men du kan också läsa vidare.

Efter avslutad utbildning är det många elever som har fått möjlighet att arbeta vidare på en tidigare praktikplats, eller valt att läsa vidare på folkhögskola eller högskola.

Inriktningar

Barn- och fritidsprogrammet på Sannarpsgymnasiet kan du läsa med:

Inriktning fritid och hälsa

På barn- och fritidsprogrammets inriktning fritid- och hälsa får du kunskaper om ledarskap, träningslära, mental hälsa och vikten av föreningsliv och en aktiv fritid. Du utbildas även till rörelsecoach.

På inriktningen lär du dig olika verktyg för att möta, assistera, stödja och leda barn och ungdomar inom skol- och fritidsverksamheter. Ledord i utbildningen är hälsa och välbefinnande.

Exempel på kurser på inriktningen är träningslära, aktivitetsledarskap och mental träning.

Kurser

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 100 p
  Historia 1a1 50 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1a 100 p
  Naturkunskap 1a1 50 p
  Religionskunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1a1 50 p
  Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 100 p
  Total 600 p
 • 2 Programgemensamma karaktärsämnen 700 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma karaktärsämnen
  Programgemensamma karaktärsämnen poäng
  Hälsopedagogik 100 p
  Naturkunskap 50 p
  Kommunikation 100 p
  Lärande och utveckling 100 p
  Människors miljöer 100 p
  Pedagogiskt ledarskap 100 p
  Samhällskunskap 1a2 50 p
  Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 100 p
  Total 700 p
 • 3 Inriktning fritid och hälsa 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktning fritid och hälsa
  Inriktning fritid och hälsa poäng
  Fritids- och friskvårdsverksamheter 200 p
  Fritid- och idrottsvetenskap 100 p
  Total 300 p
 • 4 Programfördjupningar 600 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupningar
  Programfördjupningar poäng
  Programfördjupningar 600 p
  Total 600 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Till exempel: Svenska 3, naturkunskap 2, engelska 6 och 7, matematik 2a, historia 1a2, idrottskurser ifall man går LIU eller NIU. 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Arbete gymnasie 100 p
  Total 100 p

Inriktning pedagogiskt och socialt arbete

På barn- och fritidsprogrammets inriktning pedagogiskt och socialt arbete får du kunskaper om barn och ungdomar i olika åldrar, deras utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter.

På inriktningen lär du dig om vad det innebär att utvecklas och om hur man får människor att komma överens. På utbildningen tränar du dig på att möta, assistera och stödja barn och ungdomar inom förskole-, skol- och fritidsverksamheter.

Exempel på kurser på inriktningen är dramapedagogik och skapande verksamhet.

Kurser

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 100 p
  Historia 1a1 50 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1a 100 p
  Naturkunskap 1a1 50 p
  Religionskunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1a1 50 p
  Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 100 p
  Total 600 p
 • 2 Programgemensamma karaktärsämnen 700 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma karaktärsämnen
  Programgemensamma karaktärsämnen poäng
  Hälsopedagogik 100 p
  Naturkunskap 50 p
  Kommunikation 100 p
  Lärande och utveckling 100 p
  Människors miljöer 100 p
  Pedagogiskt ledarskap 100 p
  Samhällskunskap 1a2 50 p
  Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 100 p
  Total 700 p
 • 3 Inriktning pedagogiskt arbete 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktning pedagogiskt arbete
  Inriktning pedagogiskt arbete poäng
  Barns lärande och växande 100 p
  Pedagogiskt arbete 200 p
  Total 300 p
 • 4 Programfördjupningar 600 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupningar
  Programfördjupningar poäng
  Programfördjupningar 600 p
  Total 600 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Till exempel: Svenska 3, naturkunskap 2, engelska 6 och 7, matematik 2a, historia 1a2, idrottskurser ifall man går LIU eller NIU. 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Arbete gymnasie 100 p
  Total 100 p

Yrkesutgångar

Med inriktningen fritid och hälsa får du en yrkesexamen som elevassistent, poollivräddare och aktivitetsledare. Om du vill läsa vidare efter gymnasiet passar den här inriktningen dig som vill utbilda dig till polis, idrottslärare eller sjukgymnast.

Med inriktningen pedagogiskt och socialt arbete får du en yrkesexamen som barnskötare och elevassistent. Den här inriktningen passar dig som vill utbilda dig vidare till förskollärare och grundskolelärare.

Idrottsutbildning

Precis som på andra program på Sannarpsgymnasiet så kan du välja en idrottsutbildning tillsammans med barn- och fritidsprogrammet.

Lärlingsutbildning

Barn- och fritidsprogrammet kan också läsas som lärlingsutbildning. Då läser du de gymnasiegemensamma ämnena på Sturegymnasiet.

Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagning Hallandlänk till annan webbplats hanterar antagningen till alla gymnasieskolor i samverkansområdet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.

Kontakta oss

Är du intresserad att besöka oss för att se hur vår skola och vårt program fungerar får du gärna höra av dig.

Lärare
Malin Björklund
malin.bjorklund@halmstad.se