Högskole­förberedande program

Ett högskoleförberedande program gör dig förberedd på att fortsatta studera på universitet och högskola.

Ekonomiprogrammet

Kattegattgymnasiet
Inriktingar: ekonomi och juridik.

Sannarpsgymnasiet
Inriktingar: ekonomi och juridik.
Inriktningen ekonomi kan även läsas med Europaprofil

Estetiska programmet

Sturegymnasiet
Iniktningar: bild och formgivning, musik, musikal.
Spetsutbildningar: dans, film, musik och teater

Naturvetenskapsprogrammet

Kattegattgymnasiet
Inriktning: naturvetenskap, naturvetenskap och samhälle

Sannarpsgymnasiet
Inriktningar: estet-musik, naturvetenskap och samhälle
Inriktningarna natur och samhälle kan även läsas med Europaprofil.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Sannarpsgymnasiet
Inriktningar: beteendevetenskap och samhällsvetenskap
Inriktningen samhällsvetenskap kan även läsas med Europaprofil.

Sturegymnasiet
Inriktning: beteendevetenskap samt medier, information och kommunikation

Teknikprogrammet

Kattegattgymnasiet
Inriktning: design och produktutveckling, informations- och medieteknik, produktionsteknik, samhällsbyggande och miljö, teknikvetenskap