• Halmstads webbplatser

Teknik­programmet

Teknikprogrammet passar dig som är teknikintresserad, kreativ, företagsam, klurig, social och kommunikativ samt vill ha en bred utbildning som ger dig möjlighet att läsa vidare.

Ansök till gymnasiet
Besök programmet

På Kattegattgymnasiet finns ny teknik och modern utrustning tillgänglig direkt på skolan. Genom samarbete med näringslivet får du insikt i vad framtiden har att erbjuda och du får även möjlighet att genom skuggning lära dig mer om olika tekniska yrken. Teknikprogrammet på Kattegattgymnasiet är en Teknikcollegecertifierad utbildning vilket innebär att vi har ett dokumenterat bra samarbete med näringslivet samt att utbildningen håller hög kvalitet.

Så arbetar vi

Undervisningen är ofta projektinriktad och du lär dig hantera och lösa problem samt att se samband mellan teori och tekniska lösningar. På teknikprogrammet får du arbeta både praktiskt och teoretiskt till exempel med att skissa, formge, tillverka, programmera och utföra beräkningar. Andra kontakter med näringslivet, såsom jobbskuggning och studiebesök, är också viktiga inslag i utbildningen. Inför år 2 väljer du någon av våra inriktningar.

Efter gymnasiet

Teknikprogrammet är högskoleförberedande vilket ger dig möjlighet att studera vidare på högskola eller universitet. Möjliga framtida yrkesroller är bland annat formgivare, ingenjör, arkitekt, forskare, programmerare, webbutvecklare och projektledare inom industriverksamhet.

För dig som vill komma fortare ut i arbetslivet finns möjligheten att läsa ett fjärde tekniskt år Länk till annan webbplats. på Teknikprogrammet och bli gymnasieingenjör.

Inriktningar

Alla inriktningar med programfördjupningar startas vid tillräckligt många antal sökande.

Design och produktutveckling

Denna utbildning ingår i Teknikcollege. Du får kunskap och färdighet i design och produktutveckling där design och konstruktion är centralt. Med ämnen som designprocess, CAD, konstruktion och entreprenörskap lär du dig arbeta från idé och design till färdig produkt. Du kommer att ta fram prototyper och färdiga produkter på skolan och i samarbete med företag.

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 100 p
  Engelska 6 100 p
  Historia 1a1 50 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1c 100 p
  Matematik 2c 100 p
  Matematik 3c 100 p
  Religionkunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1b 100 p
  Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100 p
  Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 p
  Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100 p
  Total 1100 p
 • 2 Programgemensamma ämnen 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma ämnen
  Programgemensamma ämnen poäng
  Fysik 1 150 p
  Kemi 1 100 p
  Teknik 1 150 p
  Total 400 p
 • 3 Inriktning Design och produktutveckling 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktning Design och produktutveckling
  Inriktning Design och produktutveckling poäng
  Bild och form 1a1 50 p
  CAD 1 50 p
  Design 1 100 p
  Konstruktion 1 100 p
  Total 300 p
 • 4 Programfördjupning - exempel på kurser 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning - exempel på kurser
  Programfördjupning - exempel på kurser poäng
  CAD 100 p
  Fysik 2 100 p
  Engelska 7 100 p
  Entreprenörskap 100 p
  Total 400 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Individuellt val 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Arbete gymnasie 100 p
  Total 100 p

Informations- och medieteknik

Du får kunskap i informations-, kommunikations- och medieteknik. Några andra ämnen du studerar är datorkommunikation, programmering, digitala media och webbutveckling. I samarbete med Högskolan i Halmstad och företaget Cisco kan du redan på gymnasienivå få chansen att ta ett CCNA-certifikat (CISCO Certified Networking Associate), vilket ger dig grundkunskaper inom dator- och nätverkskommunikation. Beroende på dina intressen kan du inrikta din utbildning mot nätverksteknik (CISCO) eller lära dig skapa interaktiva hemsidor.

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 100 p
  Engelska 6 100 p
  Historia 1a1 50 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1c 100 p
  Matematik 2c 100 p
  Matematik 3c 100 p
  Religionkunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1b 100 p
  Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100 p
  Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 p
  Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100 p
  Total 1100 p
 • 2 Programgemensamma ämnen 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma ämnen
  Programgemensamma ämnen poäng
  Fysik 1 150 p
  Kemi 1 100 p
  Teknik 1 150 p
  Total 400 p
 • 3 Inriktning Informations- och medieteknik 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktning Informations- och medieteknik
  Inriktning Informations- och medieteknik poäng
  Dator- och nätverksteknik 100 p
  Programmering 1 100 p
  Webbutveckling 1 100 p
  Total 300 p
 • 4 Programfördjupning - exempel på kurser 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning - exempel på kurser
  Programfördjupning - exempel på kurser poäng
  Grafisk kommunikation (WEBBTEKNIK) 100 p
  Webbserverprogrammering (WEBBTEKNIK) 100 p
  Nätverksteknologi (CISCO) 100 p
  Digital kommunikationsteknik (CISCO) 100 p
  Total 400 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Individuellt val 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Arbete gymnasie 100 p
  Total 100 p

Produktionsteknik

Denna utbildning ingår i Teknikcollege. Du får kunskap och färdigheter i allt från produktion och automation till entreprenörskap. Med ämnen som industritekniska processer, mekatronik, CAD och produktionskunskap får du lära dig om kvalitet och automation samt om hur produktionslinjer styrs på företag.

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 100 p
  Engelska 6 100 p
  Historia 1a1 50 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1c 100 p
  Matematik 2c 100 p
  Matematik 3c 100 p
  Religionkunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1b 100 p
  Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100 p
  Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 p
  Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100 p
  Total 1100 p
 • 2 Programgemensamma ämnen 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma ämnen
  Programgemensamma ämnen poäng
  Fysik 1 150 p
  Kemi 1 100 p
  Teknik 1 150 p
  Total 400 p
 • 3 Inriktning Produktionsteknik 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktning Produktionsteknik
  Inriktning Produktionsteknik poäng
  Mekatronik 1 100 p
  Produktionskunskap 1 100 p
  Produktionsutrustning 1 100 p
  Total 300 p
 • 4 Programfördjupning - exempel på kurser 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning - exempel på kurser
  Programfördjupning - exempel på kurser poäng
  Entreprenörskap 100 p
  CAD 100 p
  Konstruktion 1 100 p
  Engelska 7 100 p
  Total 400 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Individuellt val 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Arbete gymnasie 100 p
  Total 100 p

Samhällsbyggande och miljö

Du får kunskap i arkitektur och samhällsbyggnad ur ett hållbarhetsperspektiv, med inslag av miljö- och energikunskap. Inriktningen behandlar byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv – tekniskt, ekologiskt, estetiskt, ekonomiskt och socialt.

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 100 p
  Engelska 6 100 p
  Historia 1a1 50 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1c 100 p
  Matematik 2c 100 p
  Matematik 3c 100 p
  Religionkunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1b 100 p
  Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100 p
  Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 p
  Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100 p
  Total 1100 p
 • 2 Programgemensamma ämnen 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma ämnen
  Programgemensamma ämnen poäng
  Fysik 1 150 p
  Kemi 1 100 p
  Teknik 1 150 p
  Total 400 p
 • 3 Inriktning Samhällsbyggande och miljö 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktning Samhällsbyggande och miljö
  Inriktning Samhällsbyggande och miljö poäng
  Arkitektur - hus 100 p
  Hållbart samhällsbyggande 100 p
  Byggnadsverk 100 p
  Total 300 p
 • 4 Programfördjupning - exempel på kurser 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning - exempel på kurser
  Programfördjupning - exempel på kurser poäng
  Arkitektur - rum 100 p
  CAD 100 p
  Entreprenörskap 100 p
  Bild och form 1b 100 p
  Total 400 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Individuellt val 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Arbete gymnasie 100 p
  Total 100 p

Teknikvetenskap

Du får kunskaper och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Detta är den givna inriktningen för dig som vill bli civilingenjör.

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 100 p
  Engelska 6 100 p
  Historia 1a1 50 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1c 100 p
  Matematik 2c 100 p
  Matematik 3c 100 p
  Religionkunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1b 100 p
  Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100 p
  Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 p
  Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100 p
  Total 1100 p
 • 2 Programgemensamma ämnen 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma ämnen
  Programgemensamma ämnen poäng
  Fysik 1 150 p
  Kemi 1 100 p
  Teknik 1 150 p
  Total 400 p
 • 3 Inriktning Teknikvetenskap 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktning Teknikvetenskap
  Inriktning Teknikvetenskap poäng
  Fysik 2 100 p
  Matematik 4 100 p
  Teknik 2 100 p
  Total 300 p
 • 4 Programfördjupning - exempel på kurser 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning - exempel på kurser
  Programfördjupning - exempel på kurser poäng
  Entreprenörskap 100 p
  CAD 100 p
  Teknisk specialisering 100 p
  Programmering 1 100 p
  Total 400 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Individuellt val 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Arbete gymnasie 100 p
  Total 100 p

Elever från alla inriktningar ges möjlighet att läsa:

 • Matematik 4, 100 p.
 • Fysik 2, 100 p.

Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagning Halland Länk till annan webbplats. hanterar antagningen till alla gymnasieskolor i samverkansområdet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.