• Halmstads webbplatser

Naturvetenskaps­­­programmet – da Vinci

Är du intresserad av naturvetenskap, miljö, matematik och samhället? Vill du få en utbildning där ditt lärande och mående kommer i fokus? Där du blir väl förberedd för högskolestudier och där du även kommer i kontakt med näringslivet? Då ska du välja naturvetenskapsprogrammet da Vinci på Kattegattgymnasiet som erbjuder dig inriktningarna naturvetenskap eller naturvetenskap och samhälle.

Ansök till gymnasiet
Besök programmet

Så arbetar vi

Vår grundfilosofi är inspirerad av Leonardo da Vinci, hur han satte människans utveckling och kunskaper i centrum. Hos oss läser du en del av dina kurser inom ramen för ämnesintegrerade projekt där ni arbetar i olika grupper. Lärarna samarbetar aktivt med varandra och har en nära kontakt med dig. I projekten sätts dina nyvunna kunskaper in i ett sammanhang och du lär dig hur till exempel fysik, biologi och svenska hänger ihop i verkligheten. Exempel på projekt kan vara “Hjärnsmart”, “Hållbar konsumtion” “Framtidsprojekt” “Etik och vetenskap” och “Analytisk kemi”.

Projekten

I flera av projekten arbetar vi tillsammans med både högskola och näringsliv. Du gör spännande laborationer, studiebesök på företag, lär dig olika presentationsmetoder (muntliga så väl som skriftliga) och att arbeta i olika grupper för att lära dig att samarbeta och kommunicera. Vi lär dig naturligtvis hur arbete i grupper går till.

Hjärnsmart utbildning

Vårt mål är att du ska få en så hjärnsmart utbildning som möjligt. Vi arbetar tillsammans med hjärnforskare utifrån ett helhetsperspektiv där fokus ligger på att det man lärt sig också stannar kvar i långtidsminnet och att hjärnan utvecklas, växer och mår bra. Skolan erbjuder dig fina lokaler och moderna labbsalar som liknar de laboratoriemiljöer du kan stöta på i arbetslivet.

Efter gymnasiet

Naturvetenskapsprogrammet da Vinci gör dig väl förberedd för vidare studier på högskola och universitet. Du får behörighet att läsa vidare på flertalet utbildningar. Du får också en mycket bra grund att stå på vad det gäller att arbeta tillsammans i grupper, göra presentationer inför både större och mindre grupper och skriva rapporter och uppsatser.

Inriktningar

Beroende på vad du är mest intresserad av väljer du inriktning inför år två – Naturvetenskap (NANAT) eller Naturvetenskap och samhälle (NANAS).

Naturvetenskaplig inriktning

Naturvetenskapsprogrammets inriktning naturvetenskap, har fokus på biologi, fysik, kemi och matematik. Med denna inriktning blir du väl förberedd för alla högre studier inom naturvetenskap.

Så arbetar vi

Vi fortsätter arbeta ämnesintegrerat med ditt lärande i fokus. Inför tredje året väljer du någon av våra specialiseringskurser (se nedan) där du också gör ditt gymnasiearbete. Förutom den har du också ditt individuella val som du kan krydda din utbildning med. Exempel på kurser du kan välja som individuellt val är: språk, musik, företagsekonomi, CAD, idrott och Entreprenörskap/Ung Företagsamhet (UF).

Efter gymnasiet

Kan du söka till alla högre utbildningar inom naturvetenskap. Detta kan vara en väg för dig som siktar mot att bli läkare, veterinär, tandläkare, geolog, lantmätare eller ingenjör men det finns många andra yrken du kan nå.

Specialiseringskurser

Astronomi

Målet med kursen är att du efter genomgången utbildning ska ha kunskap om modern datoriserad amatörastronomisk utrustning och handhavande av denna, samt de digitala hjälpmedel som idag finns för till exempel simulering, observation, fotometri, spektroskopi och bildbehandling. Du ska även ha kunskap om hur astronomin utvecklats från antiken till idag, de senaste upptäckterna inom området samt hur vårt universum är uppbyggt och fungerar.

Kursen varvas med teoretiska genomgångar, praktiskt arbete med utrustningen, laborationer, datorsimuleringar och observationstillfällen på dag och/eller natt.

Mikrobiologi – Bioteknik

I kursen lär du dig om mikroorganismer som förekommer naturligt i kropp och miljö. Du studerar bland annat bakteriers indelning och uppbyggnad, bakteriologiska sjukdomar samt bakteriers tillväxt och odling. Under kursen besöker du även avdelningen för klinisk mikrobiologi på sjukhuset och lär dig hur man ställer diagnoser på sjukdomar orsakade av mikrober. Kursen är huvudsakligen laborativ och du odlar upp bakterier och undersöker exempelvis antibiotikaresistens och hur mycket bakterier som finns i ett livsmedel. I avsnittet Bioteknik lär du dig både teoretiskt och praktiskt hur man genmodifierar bakterier och sedan renar fram det protein som bakterien framställer. Som avslutning på kursen får du med hjälp av modern DNA-teknik utforska en liten del av ditt eget DNA.

Hållbar ekologi

Känner du ett ansvar och intresse för den jord du bor på, den mat du äter, det du använder på din hud, de kläder du använder eller vad ditt avfall innebär för dina framtida barn? Alltså det fotavtryck du gör! I denna kurs blir du medveten om vad du gör mot din egen kropp och lär dig behandla den bättre, du blir medveten om hur illa vi tar hand om vår jord och lär dig behandla även den på ett bättre sätt. Du lär dig om biologisk mångfald genom bland annat ringmärkning av fåglar och vad som döljer sig under ytan.

Matematisk specialisering

Kursen matematisk specialisering sker i samarbete med Högskolan i Halmstad och behandlar den matematik som blivande ingenjörer stöter på i de inledande kurserna på sin utbildning. Då kursen erbjuds i samarbete med Högskolan i Halmstad får du som elev utöver betyg i kursen även 7,5 högskolepoäng samt 0,5 meritpoäng.

Kurser på NANAT

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 100 p
  Engelska 6 100 p
  Historia 1b 100 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1c 100 p
  Matematik 2c 100 p
  Matematik 3c 100 p
  Religionkunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1b 100 p
  Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100 p
  Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 p
  Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100 p
  Total 1150 p
 • 2 Programgemensamma karaktärsämnen 450 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma karaktärsämnen
  Programgemensamma karaktärsämnen poäng
  Biologi 1 100 p
  Fysik 1 150 p
  Kemi 1 100 p
  Moderna språk 100 p
  Total 450 p
 • 3 Inriktning naturvetenskap 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktning naturvetenskap
  Inriktning naturvetenskap poäng
  Biologi 2 100 p
  Fysik 2 100 p
  Kemi 2 100 p
  Matematik 4 100 p
  Total 400 p
 • 4 Programfördjupning 200 p 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning 200 p
  Programfördjupning 200 p poäng
  Valfri kurs 100 p
  Exempel på specialiseringskurser: Astronomi, Mikrobiologi/bioteknik, Praktisk ekologi, Matematik specialisering 100 p
  Total 200 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Exempel på kurser: Entreprenörskap/UF, Moderna språk, Musik, Bild, Fotografisk bild, Idrott- och hälsa specialisering 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Arbete gymnasie 100 p
  Total 100 p

Inriktningen naturvetenskap och samhälle

I inriktningen Naturvetenskap och samhälle väljer du att fortsätta med ett av de naturvetenskapliga ämnena Fysik eller Biologi. Obligatoriskt i inriktningen är att du läser kurserna Samhällskunskap 2 och Geografi 1. Inriktningen ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ämnen som exempelvis lag och rätt, nationalekonomi, internationella relationer samt den Europeiska unionen.

Så arbetar vi

I inriktningen naturvetenskap och samhälle strävar vi efter att arbeta tvärvetenskapligt och med stort fokus på aktuella samhällsfrågor, exempelvis dagsaktuella politiska händelser samt globala hållbarhetsfrågor. En ambition är att arbeta praktiskt och med konkreta uppgifter och uppdrag, exempelvis genom deltagande i certifierade FN-rollspel, euroscola samt genomföra projekt som innebär koppling till allmänhet och näringsliv.

Efter gymnasiet

Kan du söka till högre utbildningar inom naturvetenskap och samhällsvetenskap. Detta kan vara en väg för dig som siktar mot att bli miljövetare, socionom, samhällsvetare, psykolog, sjuksköterska eller civilingenjör, men det finns många andra yrken du kan nå.

Specialiseringskurser

Humanistisk samhällsvetenskaplig specialisering

I denna kurs får du fördjupade kunskaper inom områden som hållbart samhälle och internationell politik. Du fördjupar ditt vetenskapliga förhållningssätt och lär dig presentera resultat inom valda kunskapsområden. I kursen läggs stor vikt vid att uttrycka kunskaper och föra resonemang såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.

Kurser på NANAS

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 100 p
  Engelska 6 100 p
  Historia 1b 100 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1c 100 p
  Matematik 2c 100 p
  Matematik 3c 100 p
  Religionkunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1b 100 p
  Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100 p
  Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 p
  Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100 p
  Total 1150 p
 • 2 Programgemensamma karaktärsämnen 450 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma karaktärsämnen
  Programgemensamma karaktärsämnen poäng
  Biologi 1 100 p
  Fysik 1 150 p
  Kemi 1 100 p
  Moderna språk 100 p
  Total 450 p
 • 3 Inriktning naturvetenskap och samhälle 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktning naturvetenskap och samhälle
  Inriktning naturvetenskap och samhälle poäng
  Geografi 1 100 p
  Samhällskunskap 2 100 p
  Ett naturvetenskapligt ämne (Fysik 2 eller Biologi 2) 100 p
  Total 300 p
 • 4 Programfördjupning 300 p 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning 300 p
  Programfördjupning 300 p poäng
  Specialiseringskurs, välj mellan Hållbar utveckling 100 p, Internationalisering 100 p. 100 p
  Valfria kurser 200 p
  Total 300 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Exempel på kurser: Entreprenörskap/UF, Moderna språk, Musik, Bild, Fotografisk bild, Idrott- och hälsa specialisering 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Arbete gymnasie 100 p
  Total 100 p

Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagning Halland Länk till annan webbplats. hanterar antagningen till alla gymnasieskolor i samverkansområdet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.