• Halmstads webbplatser

Bygg- och anläggnings­programmet

Vill du bygga och renovera hus och anläggningar? Tycker du om att arbeta både praktiskt och teoretiskt? Detta yrkesprogram ger dig de kunskaper du behöver för att kunna arbeta inom något av bygg- och anläggningsbranschens yrken. 

Ansök till gymnasiet
Besök programmet

Teori och praktik

En del av utbildningen består av praktik, så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL), på byggarbetsplatser. Detta varvas med praktiska kurser på skolan samt teoretiska och gymnasiegemensamma ämnen, till exempel svenska, engelska och matematik.

Så arbetar vi

Under årskurs ett får du prova på flera olika yrkesområden innan du ska välja inriktning inför årskurs två. Under andra och tredje året får du en grundläggande utbildning inom den yrkesutgång du valt. Arbetssätten och verkstaden på bygg- och anläggningsprogrammet liknar dem på en byggarbetsplats, för att du ska komma in i hur arbetslivet fungerar.

Kattegattgymnasiet har goda nätverk och branschkontakter. Du kommer även till viss del att arbeta med beställningar från privatpersoner och företag.

Bygg- och anläggningsprogrammet på Kattegattgymnasiet uppfyller alla kriterier för att vara branschrekommenderad skola enligt Byggbranschens yrkesnämnd (BYN) Länk till annan webbplats.. Det innebär att BYN bedömer att skolan har förutsättningar att ge en grundläggande yrkesutbildning i enlighet med bygg- och anläggningsbranschens krav.

Efter gymnasiet

Efter gymnasiet arbetar du i de flesta yrken cirka två till tre år med lärlingsanställning ute på byggen innan du erhåller yrkesbevis.

Programmet leder till grundläggande behörighet till högskola. Genom aktiva val kan du även helt eller delvis skaffa dig särskild behörighet till högskola och yrkeshögskola.

Inriktningar och kurser

Anläggningsfordon, väg- och anläggningsarbetare

Du lär dig om anläggningsarbeten, körteknik och om hur modern navigationsutrustning används. Praktiska övningar blandas med teorilektioner om bland annat väg- och ledningsbyggnad.

Detta är utbildningen med bredd, som ger två yrkesutgångar. Den ger möjlighet till jobb både som anläggningsmaskinförare och väg- och anläggningsarbetare.

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 och 6 200 p
  Historia 1a1 50 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1a 100 p
  Naturkunskap 1a1 50 p
  Religionskunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1a1 50 p
  Svenska 1, 2 och 3, eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p
  Total 900 p
 • 2 Programgemensamma ämnen 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma ämnen
  Programgemensamma ämnen poäng
  Bygg och anläggning 1 200 p
  Bygg och anläggning 2 200 p
  Total 400 p
 • 3 Inriktningsgemensamma ämnen - Anläggningsfordon 900 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktningsgemensamma ämnen - Anläggningsfordon
  Inriktningsgemensamma ämnen - Anläggningsfordon poäng
  Anläggningsförare 1-4 800 p
  Anläggningsförare - process 100 p
  Total 900 p
 • 4 Programfördjupning 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning
  Programfördjupning poäng
  Anläggningsfordon 300 p
  Total 300 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Exempel på kurser som går att välja som individuellt val: Kurser mot yrket eller att läsa in svenska och engelska alternativt matematik för att bli behörig till högskolan. 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Gymnasiearbete 100 p
  Total 100 p

Husbyggnad

Du lär dig bygga, bygga om och renovera bostäder, lokaler och broar. Inom inriktningen husbyggnad profilerar du dig mot mureri, betong eller trä. Efter gymnasiet kan du arbeta som till exempel betongarbetare, murare, eller snickare.

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 och 6 200 p
  Historia 1a1 50 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1a 100 p
  Naturkunskap 1a1 50 p
  Religionskunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1a1 50 p
  Svenska 1, 2 och 3, eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p
  Total 900 p
 • 2 Programgemensamma ämnen 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma ämnen
  Programgemensamma ämnen poäng
  Bygg och anläggning 1 200 p
  Bygg och anläggning 2 200 p
  Total 400 p
 • 3 Inriktningsgemensamma ämnen - husbyggnad 700 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktningsgemensamma ämnen - husbyggnad
  Inriktningsgemensamma ämnen - husbyggnad poäng
  Husbyggnad 1 100 p
  Husbyggnad 2 200 p
  Husbyggnad 3 - ombyggnad 200 p
  Husbyggnadsprocessen 200 p
  Total 700 p
 • 4 Programfördjupning 500 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning
  Programfördjupning poäng
  Husbyggnadsinriktning 500 p
  Total 500 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Exempel på kurser som går att välja som individuellt val: Kurser mot yrket eller att läsa in svenska och engelska alternativt matematik för att bli behörig till högskolan. 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Arbete gymnasie 100 p
  Total 100 p

Mark och anläggning

Du lär dig utföra markarbete för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggning.

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 och 6 200 p
  Historia 1a1 50 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1a 100 p
  Naturkunskap 1a1 50 p
  Religionskunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1a1 50 p
  Svenska 1, 2 och 3, eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p
  Total 900 p
 • 2 Programgemensamma ämnen 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma ämnen
  Programgemensamma ämnen poäng
  Bygg och anläggning 1 200 p
  Bygg och anläggning 2 200 p
  Total 400 p
 • 3 Inriktningsgemensamma ämnen - mark och anläggning 500 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktningsgemensamma ämnen - mark och anläggning
  Inriktningsgemensamma ämnen - mark och anläggning poäng
  Anläggning 1 100 p
  Anläggning 2 200 p
  Anläggningsprocessen 200 p
  Total 500 p
 • 4 Programfördjupning 700 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning
  Programfördjupning poäng
  Mark och anläggning 700 p
  Total 700 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Exempel på kurser som går att välja som individuellt val: Kurser mot yrket eller att läsa in svenska och engelska alternativt matematik för att bli behörig till högskolan. 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Arbete gymnasie 100 p
  Total 100 p

Måleri

Du lär dig grunderna i det utvändiga och invändiga måleriet. Vi går igenom färgens estetiska och skyddande värden med branschkraven som riktlinje. Inriktningen har ett nära samarbete med näringslivet och en stor del av utbildningen bedrivs ute på ett måleriföretag.

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 och 6 200 p
  Historia 1a1 50 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1a 100 p
  Naturkunskap 1a1 50 p
  Religionskunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1a1 50 p
  Svenska 1, 2 och 3, eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p
  Total 900 p
 • 2 Programgemensamma ämnen 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma ämnen
  Programgemensamma ämnen poäng
  Bygg och anläggning 1 200 p
  Bygg och anläggning 2 200 p
  Total 400 p
 • 3 Inriktningsgemensamma ämnen - måleri 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktningsgemensamma ämnen - måleri
  Inriktningsgemensamma ämnen - måleri poäng
  Måleri 1 100 p
  Måleriprocessen 300 p
  Total 400 p
 • 4 Programfördjupning 800 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning
  Programfördjupning poäng
  Måleri 800 p
  Total 800 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Exempel på kurser som går att välja som individuellt val: Kurser mot yrket eller att läsa in svenska och engelska alternativt matematik för att bli behörig till högskolan. 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Arbete gymnasie 100 p
  Total 100 p

Plåtslageri

Du lär dig att förse byggnader med ett yttre klimatskydd, såsom tak, hängrännor och stuprör. Du får jobba med händerna och använda din kreativa förmåga. Du bör vara bra på problemlösning och praktisk matematik. Efter gymnasiet kan du arbeta som till exempel byggnads- eller ventilationsplåtslagare.

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 och 6 200 p
  Historia 1a1 50 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1a 100 p
  Naturkunskap 1a1 50 p
  Religionskunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1a1 50 p
  Svenska 1, 2 och 3, eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p
  Total 900 p
 • 2 Programgemensamma ämnen 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma ämnen
  Programgemensamma ämnen poäng
  Bygg och anläggning 1 200 p
  Bygg och anläggning 2 200 p
  Total 400 p
 • 3 Inriktningsgemensamma ämnen - plåtslageri 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktningsgemensamma ämnen - plåtslageri
  Inriktningsgemensamma ämnen - plåtslageri poäng
  Plåtslageri grunder 100 p
  Plåtslageriprocessen 200 p
  Ventilationsplåtslageri 1 100 p
  Total 400 p
 • 4 Programfördjupning 800 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning
  Programfördjupning poäng
  Plåtslageri 800 p
  Total 800 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Exempel på kurser som går att välja som individuellt val: Kurser mot yrket eller att läsa in svenska och engelska alternativt matematik för att bli behörig till högskolan. 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Arbete gymnasie 100 p
  Total 100 p

Specialyrken – lärlingsutbildning

Med specialyrken menas mindre yrkesutgångar inom Bygg- och anläggning till exempel golvläggare, glasarbetare, håltagare, takmontör, ställningsbyggare eller betongarbetare. Dessa yrkesutgångar läses som lärlingsutbildning, vilket innebär att du i årskurs två och tre tillbringar minst 50 veckor ute på företag.

Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagning Halland Länk till annan webbplats. hanterar antagningen till alla gymnasieskolor i samverkansområdet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.