VVS- och fastighets­programmet

Detta är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar för värme, ventilation, vatten och avlopp samt med kyla. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.

Besök programmet
Ansök till gymnasiet

Skolförlagd utbildning eller lärlingsutbildning

Alla elever läser första året på Kattegattgymnasiet. Du som har valt att läsa programmet skolförlagt fortsätter på Kattegattgymnasiet även under år två och tre. Har du valt att läsa VVS- och fastighetsprogrammet som lärlingsutbildning kommer du i tvåan och trean vara lärling på ett företag och knuten till Sturegymnasiets lärlingsutbildning.

Så arbetar vi

Utbildningens första år genomförs på Kattegattgymnasiet med inslag av APL (arbetsplatsförlagt lärande) på företag inom branschen.

År två och tre läser du antingen kvar på skolan och har APL på företag under vissa veckor eller är du gymnasielärling med placering på ett eller flera företag inom ditt område. Lärlingsutbildningen är knuten till Sturegymnasiet där även viss teori görs.

Under lärlingstiden fördjupar du dina kunskaper inom det område du valt.

Du kan välja mellan olika områden: VVS, ventilationsteknik eller kyl- och värmepumpsteknik.

Teori och praktik

Du tränar din förmåga att ge service till entreprenörer, beställare och kunder, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag. Under utbildningen kommer du att lära dig arbeta självständigt och tillsammans med andra, både med nya och äldre beprövade metoder. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet inom ditt område.

Du kan bli behörig till högskolestudier genom att välja de högskoleförberedande kurserna, svenska och engelska.

Efter gymnasiet

Efter gymnasiet kan man inom vissa yrkesområden göra en lärlingsperiod som anställd och avsluta med ett yrkesprov, som ger behörighet för Norden och vissa andra EU-länder.

Programmet ger möjligheter till jobb som till exempel montör inom VVS vid energi-, ventilations- och kylinstallationer. Lönebilden i yrket är och ser mycket lovande ut.

Inriktningar och kurser

Kyl- och värmepumpsteknik

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 100 p
  Historia 1a1 50 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1a 100 p
  Naturkunskap 1a1 50 p
  Religionskunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1a1 50 p
  Svenska 1, eller svenska som andraspråk 1 100 p
  Total 600 p
 • 2 Programgemensamma ämnen 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma ämnen
  Programgemensamma ämnen poäng
  Praktisk ellära 100 p
  Systemuppbyggnad 100 p
  Värmelära 100 p
  Verktygs- och materialhantering 100 p
  Total 400 p
 • 3 Inriktningsgemensamma ämnen - Kyl och värmepumpsteknik 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktningsgemensamma ämnen - Kyl och värmepumpsteknik
  Inriktningsgemensamma ämnen - Kyl och värmepumpsteknik poäng
  Elkraftteknik 100 p
  Kyl- och värmepumpsteknik - grund 100 p
  Kyl- och värmepumpsteknik - miljö- och säkerhet 100 p
  Total 300 p
 • 4 Programfördjupning 900 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning
  Programfördjupning poäng
  Yrkeskurser från egen eller annan inriktning 900 p
  Total 900 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Exempel på kurser som går att välja som individuellt val: Kurser mot yrket eller att läsa in svenska och engelska för att bli behörig till högskolan. 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Möjlighet finns att göra sitt arbete tillsammans med branschen. 100 p
  Total 100 p

Ventilationsteknik

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 100 p
  Historia 1a1 50 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1a 100 p
  Naturkunskap 1a1 50 p
  Religionskunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1a1 50 p
  Svenska 1, eller svenska som andraspråk 1 100 p
  Total 600 p
 • 2 Programgemensamma ämnen 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma ämnen
  Programgemensamma ämnen poäng
  Praktisk ellära 100 p
  Systemuppbyggnad 100 p
  Värmelära 100 p
  Verktygs- och materialhantering 100 p
  Total 400 p
 • 3 Inriktningsgemensamma ämnen - Ventilationsteknik 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktningsgemensamma ämnen - Ventilationsteknik
  Inriktningsgemensamma ämnen - Ventilationsteknik poäng
  Elkraftteknik 100 p
  Luftbehandling 100 p
  Ventilationsteknik - justering 100 p
  Total 300 p
 • 4 Programfördjupning 900 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning
  Programfördjupning poäng
  Yrkeskurser från egen eller annan inriktning 900 p
  Total 900 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Exempel på kurser som går att välja som individuellt val: Kurser mot yrket eller att läsa in svenska och engelska för att bli behörig till högskolan. 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Möjlighet finns att göra sitt arbete tillsammans med branschen. 100 p
  Total 100 p

VVS

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 100 p
  Historia 1a1 50 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1a 100 p
  Naturkunskap 1a1 50 p
  Religionskunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1a1 50 p
  Svenska 1, eller svenska som andraspråk 1 100 p
  Total 600 p
 • 2 Programgemensamma ämnen 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma ämnen
  Programgemensamma ämnen poäng
  Praktisk ellära 100 p
  Systemuppbyggnad 100 p
  Värmelära 100 p
  Verktygs- och materialhantering 100 p
  Total 400 p
 • 3 Inriktningsgemensamma ämnen - VVS 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktningsgemensamma ämnen - VVS
  Inriktningsgemensamma ämnen - VVS poäng
  Entreprenadteknik 100 p
  Sanitetsteknik 1 100 p
  Värmeteknik 1 100 p
  Total 300 p
 • 4 Programfördjupning 900 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning
  Programfördjupning poäng
  Yrkeskurser från egen eller annan inriktning 900 p
  Total 900 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Exempel på kurser som går att välja som individuellt val: Kurser mot yrket eller att läsa in svenska och engelska för att bli behörig till högskolan. 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Möjlighet finns att göra sitt arbete tillsammans med branschen. 100 p
  Total 100 p

Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagning Hallandlänk till annan webbplats hanterar antagningen till alla gymnasieskolor i samverkansområdet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.