• Halmstads webbplatser

Industri­tekniska programmet

Industritekniska programmet passar dig som vill använda dina kreativa idéer till att producera med avancerade maskiner. Du får möjlighet att med modern datateknik omsätta modeller till verkliga produkter av hög kvalitet.

Besök programmet
Ansök till gymnasiet

Det är och kommer fortsätta att vara en stor efterfrågan på industritekniker i framtiden, inom områdena som driftssäkerhet, produkt-, maskin- och svetsteknik, både i Sverige och i andra länder.

Teori och praktik

Utbildningen på industritekniska programmet har ett stort inslag av praktiskt arbete, blandat med teoretiska baskunskaper. Skolans maskinpark motsvarar de krav man kan ställa på en modern tillverkning.

Så arbetar vi

Arbetssättet och verkstäderna på Industritekniska programmet liknar dem du kan möta i arbetslivet. På programmet kommer du att jobba mycket nära olika företag, vilket ger dig stora möjligheter till sommarjobb och arbete efter gymnasiet. Inför år två väljer du vilken inriktning du vill läsa. Industritekniska programmet på Kattegattgymnasiet ingår i Teknikcollege Halland. Länk till annan webbplats.

Efter gymnasiet

Efter gymnasiet kan du till exempel arbeta som CNC-operatör, maskinoperatör, produktionstekniker eller internationell licenssvetsare i många olika yrken.

Programmet leder till grundläggande behörighet till högskola. Genom aktiva val kan du även helt eller delvis skaffa dig särskild behörighet till högskola och yrkeshögskola.

Inriktningar och kurser

Produkt- och maskinteknik

Inriktningen lär dig hantera industriell utrustning och bearbeta olika material i maskiner, med mycket hög noggrannhet. Viktiga kurser är datastyrd produktion, produktutrustning och produktutveckling.

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 och 6 200 p
  Historia 1a1 50 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1a 100 p
  Naturkunskap 1a1 50 p
  Religionskunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1a1 50 p
  Svenska 1, 2 och 3, eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p
  Total 900 p
 • 2 Programgemensamma ämnen 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma ämnen
  Programgemensamma ämnen poäng
  Industritekniska processer 1 100 p
  Människan i industrin 1 100 p
  Produktionskunskap 1 100 p
  Produktionsutrusning 1 100 p
  Total 400 p
 • 3 Inriktningsgemensamma ämnen - Produkt- och maskinteknik 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktningsgemensamma ämnen - Produkt- och maskinteknik
  Inriktningsgemensamma ämnen - Produkt- och maskinteknik poäng
  Datorstyrd produktion 1 100 p
  Produktionsutrustning 2 100 p
  Produktutveckling 1 100 p
  Total 300 p
 • 4 Programfördjupning - Produkt och maskinteknik 900 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning - Produkt och maskinteknik
  Programfördjupning - Produkt och maskinteknik poäng
  Produkt- och maskinteknik 900 p
  Total 900 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Exempel på kurser som går att välja som individuellt val: Kurser mot yrket eller att läsa in svenska och engelska för att bli behörig till högskolan. 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  100 p
  Total 100 p

Svetsteknik

Inriktningen lär dig olika tekniker och arbetsmoment för att svetsa och bearbeta plåt.

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 och 6 200 p
  Historia 1a1 50 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1a 100 p
  Naturkunskap 1a1 50 p
  Religionskunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1a1 50 p
  Svenska 1, 2 och 3, eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p
  Total 900 p
 • 2 Programgemensamma ämnen 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma ämnen
  Programgemensamma ämnen poäng
  Industritekniska processer 1 100 p
  Människan i industrin 1 100 p
  Produktionskunskap 1 100 p
  Produktionsutrusning 1 100 p
  Total 400 p
 • 3 Inriktningsgemensamma ämnen - Svetsteknik 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktningsgemensamma ämnen - Svetsteknik
  Inriktningsgemensamma ämnen - Svetsteknik poäng
  Produktutveckling 1 100 p
  Kälsvets 1 100 p
  Svets grund 100 p
  Tillverkningsunderlag 1 100 p
  Total 400 p
 • 4 Programfördjupning - Svetsteknik 800 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning - Svetsteknik
  Programfördjupning - Svetsteknik poäng
  Svetsteknik 800 p
  Total 800 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Exempel på kurser som går att välja som individuellt val: Kurser mot yrket eller att läsa in svenska och engelska för att bli behörig till högskolan. 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  100 p
  Total 100 p

Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagning Halland Länk till annan webbplats. hanterar antagningen till alla gymnasieskolor i samverkansområdet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.