• Halmstads webbplatser

Idrott på Kattegatt­­gymnasiet

Inom alla våra program ingår kursen Idrott och hälsa 1, utöver den finns följande kurser att välja på inom det individuella valet.

Idrott och hälsa 1 och 2 – specialisering

Idrott och hälsa 1 – specialisering

Valbar kurs på 100 poäng som läses i årskurs 2 eller årskurs 3.

Idrott och hälsa 2 – specialisering

Valbar kurs på 100 poäng som läses i årskurs 3.

Detta är kurserna för dig som är särskilt intresserad av din idrott. Här får du tillfälle att fördjupa och vidga dina kunskaper ännu mer.

Idrott och hälsa 2

Valbar kurs på 100 poäng som läses i årskurs 3.

Undervisningen i kursen ska behandla följande innehåll:

  • Upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, till exempel paddling, klättring, ridning, orientering, friluftsliv och geografiskt betingade aktiviteter som skidåkning.
  • Fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet.
  • Musik, rytm och dans som inspiration för att utveckla kroppslig förmåga.
  • Hälsobegreppets grunder. Hälsofrämjande arbetssätt samt hur arbetssätten kan dokumenteras.
  • Riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter, till exempel överträning och skador i samband med idrott och motionsaktiviteter.
  • Idrott, dans och motionsaktiviteter som samhällsfenomen och som sociala och kulturella verktyg.
  • Olika kroppsideals påverkan på människor, till exempel ätstörningar och dopning.
  • Miljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter.

Kontakta oss

Har du frågor?
Ta gärna kontakt med någon av våra idrottslärare eller

Rektor
Maria Burge
072-987 16 24
maria.burge@halmstad.se