• Halmstads webbplatser

Ekonomi­­programmet

Ekonomiprogrammet på Kattegatt­gymnasiet ger dig aktuella, verklighetsnära och allmänbildande kunskaper i ekonomiska och juridiska frågor, med fokus på företagande.

Ansök till gymnasiet
Besök programmet

Så arbetar vi

På programmet läser du flera gemensamma kurser och andra kurser inom ekonomi och juridik. Genom vårt samarbete med Ung företagsamhet Länk till annan webbplats. (UF) får du prova på att starta ett företag på riktigt.

Diplomerad gymnasieekonom "DGE"

Ekonomiprogrammet på Kattegattgymnasiet är certifierat för att utbilda ”Diplomerade Gymnasieekonomer” (DGE). Genom val kan du som elev på ekonomiinriktningen utforma din utbildning så att du uppnår detta diplom. Den här utbildningen gör dig anställningsbar, studieklar och redo för företagande.

Vad krävs för diplom?

Diplomerade Gymnasieekonomer utbildas bara på ett antal gymnasieskolor i Sverige.

En diplomerad gymnasieekonom har:

 • läst Ekonomiprogrammet med ekonomisk inriktning
 • fått minst betyget E i alla kurser på programmet
 • uppfyllt samtliga DGE:s kriterier:
  • visat affärs-, digital-, social- samt språklig- och kommunikativ kompetens
  • genomgått en utbildning med inslag av verklighetsbaserat lärande och ämnesintegration
  • genomgått en utbildning som genomsyras av entreprenörs-, historiskt-, mångfald- och mänskliga rättigheter, etiskt-, hållbarhets-, globalt- och vetenskapligt perspektiv
 • läst minst 600 poäng ekonomiska ämnen varav minst 400 poäng i ämnet företagsekonomi
 • läst minst till och med matematik 3
 • läst minst till och med steg 2, alt. steg 3 i moderna språk på gymnasiet (alt. modersmål)
 • genomfört ett gymnasiearbete med ekonomisk inriktning (företagsekonomi/entreprenörskap, samhällsekonomi/nationalekonomi, affärsjuridik)

Mer information om Diplomerad Gymnasieekonom hittar du på www.gymnasieekonom.se Länk till annan webbplats.

Utbildningen har fyra byggstenar:

 • Kompetenser
 • Verklighetsbaserat lärande
 • Ämnesintegration
 • Perspektiv

Så blir du "diplomerad gymnasieekonom"

Om du kommer fram till att du vill läsa för att förutom gymnasieexamen, också bli diplomerad gymnasieekonom så gör du dina val av kurser tillsammans med studievägledare och mentor. De hjälper dig att få det rätta innehållet i din studieplan.

Dessa val sker på våren i årskurs 1 och delvis i årskurs 2.

Välj minst 600 poäng ekonomiska ämnen varav minst 400 poäng i Företagsekonomi

Kurser Företagsekonomi:

minst 400 poäng

Kurser som du läser inom EK-inriktningen

 • Företagsekonomi 1
 • Företagsekonomi 2
 • Entreprenörskap och företagande

Välj minst 1 kurs nedan:

 • Redovisning 2
 • Marknadsföring
 • Företagsekonomisk specialisering

Kurser i Ekonomiska ämnen:

200 poäng

Kurser som du läser inom EK-inriktningen

 • Privatjuridik

Välj minst 1 kurs nedan (alt. 1 kurs till i Företagsekonomi se ovan)

 • Ledarskap & organisation
 • Rätten och samhället
 • Internationell ekonomi
 • Affärsjuridik
 • Samhällsvetenskaplig specialisering – Nationalekonomi

För dig som vill lite mer

Som Diplomerad Gymnasieekonom har du möjlighet att söka jobb som ekonomiassistent, redovisningsassistent, kundansvarig med mera. Om du skulle vilja studera är du samtidigt förberedd för ekonomiska utbildningar på högskolor och universitet.

Funderar du på att starta eget i framtiden, prövar du på det inom Ung företagsamhet. Där driver du ett eget företag och har kontakt med ett riktigt företag i samband med det.

Efter gymnasiet

Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande, men det gör dig också anställningsbar. Det ger dig möjlighet att studera vidare på högskola eller universitet, inom till exempel juridik och ekonomi. Möjliga yrken är marknadsförare, jurist, inköpare och redovisningskonsult, men också till exempel lärare eller polis. Har du valt att läsa och blivit Diplomerad Gymnasieekonom har du dessutom tagit ett stort steg mot ett framtida yrke.

Inriktningar

Ekonomiprogrammet på Kattegattgymnasiet kan du läsa med:

Inriktning ekonomi

Ekonomiinriktningen ger dig färdighet i att starta och driva företag. Du får kunskaper inom områden som företagsekonomi, entreprenörskap, marknadsföring, redovisning, matematik, ledarskap och organisation. På denna inriktning kan du spetsa din utbildning genom att välja fördjupningen till ”Diplomerad Gymnasieekonom”.

Kurser

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 100 p
  Engelska 6 100 p
  Historia 1b 100 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1b 100 p
  Matematik 2b 100 p
  Naturkunskap 1b 100 p
  Religionskunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1b 100 p
  Samhällskunskap 2 100 p
  Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 100 p
  Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 100 p
  Svenska 3 eller svenska som andraspråk 2 100 p
  Total 1250 p
 • 2 Programgemensamma karaktärsämnen 350 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma karaktärsämnen
  Programgemensamma karaktärsämnen poäng
  Företagsekonomi 100 p
  Privatjuridik 100 p
  Moderna språk 100 p
  Psykologi 1 50 p
  Total 350 p
 • 3 Inriktning ekonomi 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktning ekonomi
  Inriktning ekonomi poäng
  Entreprenörskap och företagande 100 p
  Företagsekonomi 2 100 p
  Matematik 3b 100 p
  Total 300 p
 • 4 Programfördjupningar 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupningar
  Programfördjupningar poäng
  Exempel på kurser som kan ingå i programfördjupningen (varje kurs är 100 p): Engelska 7, Entreprenörskap och företagande, Marknadsföring, Redovisning 2, Affärsjuridik, Matematik 4, Moderna språk (ett eller två steg), Naturkunskap 2 300 p
  Total 300 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Exempel på kurser som kan väljas som individuellt val: Moderna språk, Musik, Bild, Fotografisk bild, Idrott och hälsa - specialisering 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Arbete gymnasie 100 p
  Total 100 p

Inriktning juridik

Juridikinriktningen ger dig kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och om hur den påverkas av internationell rätt. I kurser som filosofi, juridik och psykologi utvecklar du din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Kurser

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 100 p
  Engelska 6 100 p
  Historia 1b 100 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1b 100 p
  Matematik 2b 100 p
  Naturkunskap 1b 100 p
  Religionskunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1b 100 p
  Samhällskunskap 2 100 p
  Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 100 p
  Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 100 p
  Svenska 3 eller svenska som andraspråk 2 100 p
  Total 1250 p
 • 2 Programgemensamma karaktärsämnen 350 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma karaktärsämnen
  Programgemensamma karaktärsämnen poäng
  Företagsekonomi 100 p
  Privatjuridik 100 p
  Moderna språk 100 p
  Psykologi 1 50 p
  Total 350 p
 • 3 Inriktning juridik 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktning juridik
  Inriktning juridik poäng
  Filosofi 1 50 p
  Affärsjuridik 100 p
  Rätten och samhället 100 p
  Psykologi 2a 50 p
  Total 300 p
 • 4 Programfördjupningar 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupningar
  Programfördjupningar poäng
  Exempel på kurser som kan ingå i programfördjupningen (varje kurs är 100 p): Engelska 7, Entreprenörskap och företagande, Ledarskap och organisation, Matematik 3, Internationella relationer, Moderna språk (ett eller två steg), Naturkunskap 2, Retorik 300 p
  Total 300 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Exempel på kurser som kan väljas som individuellt val: Moderna språk, Musik, Bild, Fotografisk bild, Idrott och hälsa – specialisering 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Arbete gymnasie 100 p
  Total 100 p

Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagning Halland Länk till annan webbplats. hanterar antagningen till alla gymnasieskolor i samverkansområdet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.