• Halmstads webbplatser

Gymnasie­ingenjör – ett fjärde tekniskt år

Efter teknikprogrammet kan du gå ett påbyggnadsår för att utbilda dig till gymnasieingenjör. Du fördjupar dina tekniska kunskaper och blir mer attraktiv på den framtida arbetsmarknaden! Utbildningen riktar sig både till dig som vill ut i arbetslivet men även till dig som senare vill läsa en teknisk högskoleutbildning och dra nytta av de kunskaper som ett fjärde tekniskt året ger.

Ansök till gymnasiet

Så arbetar vi

På Kattegattgymnasiet är utbildningen knuten till Teknikcollege, Länk till annan webbplats. vilket innebär ett dokumenterat bra samarbete med näringslivet samt att utbildningen håller hög kvalitet. Utbildningen innehåller både praktiska och teoretiska studier, arbete i projektform samt praktik ute på företag.

Det ingår minst 10 veckors arbetsplatsförlagd praktik (APL) i utbildningen.
Samarbetet mellan skolan och näringslivet är en viktig del i det fjärde tekniska året.

Inriktningar

Kattegattgymnasiet i Halmstad erbjuder tre olika inriktningar på det fjärde tekniska året:

Produktionsteknik

Inriktningen är en yrkesorienterad utbildning som riktar sig till dig som vill ha en bred produktionsteknisk bas. Du kommer bland annat att få:

 • Arbeta med maskinbearbetning i högklassig verkstad
 • Lära dig CAD/CAM
 • Programmera PLC-enheter
 • Fördjupade kunskaper inom produktionsteknik och automation
 • Kunskaper inom moderna produktionssystem
 • Kunskaper inom kvalitetssystem och Lean
 • Kunskaper inom företagsekonomi och juridik
 • Arbeta ämnesövergripande i projektform
 • Truckförarkort

Framtida yrken

Som gymnasieingenjör får du en teknisk kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden. Genom din praktik får du kontakter som leder dig vidare till framtida anställningar som till exempel:

 • Servicetekniker
 • Projektledare
 • Produktionstekniker
 • Kvalificerad operatör
 • Arbetsledare
 • Produktionsutvecklare

Design och produktutveckling

Inriktningen är en yrkesorienterad utbildning där du kommer att få:

 • Fördjupade kunskaper inom designprocessen och produktutveckling
 • Arbeta med problembaserat lärande i projektform
 • Kunskaper i olika databaserade ritprogram
 • Lära dig CAD och CAM
 • Kunskaper om moderna produktionssystem
 • Kunskaper inom kvalitets och miljöledningssystem och Lean
 • Kunskaper inom företagsekonomi och juridik
 • Truckförarkort

Framtida yrken

Som gymnasieingenjör får du en teknisk kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden. Genom din praktik får du kontakter som leder dig vidare till framtida anställningar som till exempel:

 • Projektledare
 • Cad-tekniker
 • Produktutvecklare eller konstruktör
 • Kvalitetstekniker
 • Produktionstekniker

Informationsteknik

Inriktningen är en yrkesorienterad utbildning där du kommer att få:

 • Fördjupade kunskaper om och färdigheter i utveckling av IT-projekt
 • Arbeta med avancerad objektorienterad programmering till exempel arv, konstruktorer och polymorfism
 • Utvecklingsprocessen för ett webbtekniskt projekt. Målsättningar, planering, systemering, kodning, optimering, dokumentation och uppföljning
 • Skapa dynamiska webbapplikationer med till exempel PHP, SQL och JavaScript
 • Arbeta med olika typer av databaser, till exempel relationsdatabaser
 • Kunskaper om datasäkerhet

Framtida yrken

Som gymnasieingenjör får du en teknisk kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden. Genom din praktik får du kontakter som leder dig vidare till framtida anställningar som till exempel:

 • Programmerare
 • Webbutvecklare
 • Databasutvecklare
 • Projektledare

Efter utbildningen

Som gymnasieingenjör får du en teknisk kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden. Genom din praktik får du kontakter som leder dig vidare till framtida anställningar.

Behörighet, betyg och antagning

Du som har en gymnasieexamen från Teknikprogrammet kan söka utbildningen fram till det år du fyller 22 år. Ansök senast den 29 maj.

Gymnasieantagning Halland Länk till annan webbplats. hanterar antagningen till alla gymnasieskolor i samverkansområdet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.