• Halmstads webbplatser

Samhälls­vetenskaps­­programmet

Detta är möjligheternas program. Här finns den blivande psykologen, webbredaktören, advokaten, kuratorn, diplomaten, journalisten, politiske sekreteraren, polisen, PR-konsulten, kommunikatören och HR-specialisten. Här får du reflektera över frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt.

Ansök till gymnasiet
Besök programmet

Så arbetar vi

På samhällsvetenskapsprogrammet får du lära dig om företeelser i samhället, både i Sverige och internationellt. Du lär dig om konflikter, får förståelse hur beslut fattas samt om hur individen och samhället samspelar. Du studerar också hur människans livsvillkor har förändrats under historien, som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Under utbildningen lär du dig även om hur det mänskliga psyket fungerar och får kunskaper i hur man leder och utvecklar grupper.

FN-skola

Sannarpsgymnasiet är en certifierad FN-skola Länk till annan webbplats.. Det innebär att vi ständigt är engagerade i globala frågor, som till exempel om mänskliga rättigheter. Vi har en aktiv FN-förening och driver varje år FN-rollspel med över hundra deltagare.

Efter gymnasiet

Samtliga inriktningar ger en bra grund för fortsatta studier och ger dig goda förutsättningar till studier på högskole- och universitetsnivå. Där kan du använda ditt kritiska förhållningssätt och din förmåga att fatta medvetna beslut.

Tidigare elever har till exempel utbildat sig till jurister, socionomer, civilekonomer, journalister, statsvetare, lärare eller politiker.

Inriktningar

Samhällsvetenskapsprogrammet på Sannarpsgymnasiet kan du läsa med:

Inriktning beteendevetenskap

På samhällsvetenskapsprogrammets inriktning beteendevetenskap ligger fokus på individen, ledaren och gruppen. Undervisningen utgår från människors möten och vad dessa möten gör med dig som människa. Du läser ämnen som psykologi 2, kommunikation samt ledarskap och organisation.

Beteendeinriktningen är för dig som vill få förståelse för hur människor fungerar. Målet är att du ska bli så kommunikativ som möjligt och att utveckla din sociala kompetens. Du lär dig också att granska samhället ur psykologiska och sociologiska perspektiv.

Teori och praktik

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program, men på beteendeinriktningen har du ändå möjlighet till praktik. Under en vecka kommer du att följa en ledare eller chef för att bli inspirerad och lära dig mer om olika ledarstilar. Ett perfekt tillfälle att knyta kontakter hos framtida arbetsgivare.

Så arbetar vi

Även i den vanliga undervisningen varvas teori och praktik. Under de praktiska momenten lär du dig hur grupper leds, utvecklas och motiveras. Under utbildningen möter du ledare, forskare och föreläsare från världen utanför skolsalen.

Efter gymnasiet

Med samhällsvetenskapsprogrammets beteendeinriktning skaffar du dig en mycket god plattform för vidare studier. Efter examen är du förberedd för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Du kan utbilda dig vidare inom en rad olika yrkeskategorier där du möter människor inom såväl näringsliv som offentlig sektor.

Kurser

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 100 p
  Engelska 6 100 p
  Historia 1b 100 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1b 100 p
  Matematik 2b 100 p
  Naturkunskap 1b 100 p
  Religionskunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1b 100 p
  Svenska 1 100 p
  Svenska 2 100 p
  Svenska 3 100 p
  Total 1150 p
 • 2 Programgemensamma karaktärsämnen 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma karaktärsämnen
  Programgemensamma karaktärsämnen poäng
  Filosofi 50 p
  Psykologi 50 p
  Moderna språk 200 p
  Total 300 p
 • 3 Inriktning beteende 450 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktning beteende
  Inriktning beteende poäng
  Ledarskap och organisation 100 p
  Kommunikation 100 p
  Psykologi 2a 50 p
  Samhällskunskap 2 100 p
  Sociologi 100 p
  Total 450 p
 • 4 Programfördjupningar 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupningar
  Programfördjupningar poäng
  Entreprenörskap, humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering samt pedagogiskt ledarskap. 300 p
  Total 300 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Individuellt val 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Arbete gymnasie 100 p
  Total 100 p

Inriktning samhällsvetenskap

Inriktning samhällsvetenskap är för dig som är intresserad av dagsaktuella samhällsfrågor och historien bakom dessa. Du fördjupar dig i samhällskunskap, geografi, religion och historia och ser sambanden mellan dessa ämnen. Detta gör att du förstår helheten: Hur fattas beslut? Vad händer i världen? Varför sker förändringar?

Inriktning färgas av aspekter som demokrati, etik, mänskliga rättigheter, makt och konflikter. Särskilt tydligt blir det i vårt årliga FN-rollspel där du, tillsammans med dina klasskamrater, agerar diplomat för att lösa ett stort världsproblem.

Så arbetar vi

Du kommer att arbeta både med globala och lokala frågor. Världen utanför är ständigt närvarande: vi gör studiebesök, möter politiker, forskare, företagare och andra samhällsengagerade personer. Detta gör undervisningen extra spännande. Du utvecklar din analytiska skärpa och lär dig att ta ansvar för, och delta i, samhällsutvecklingen.

Efter gymnasiet

Samhällsvetenskapsprogrammets samhällsinriktning ger dig goda förutsättningar till fortsatta studier på högskole- och universitetsnivå. Du får en bred bas att stå på. Tidigare elever har blivit till exempel jurister, socionomer, civilekonomer, journalister, statsvetare, lärare eller politiker. Du kommer att vara väl förberedd för att kunna göra din röst hörd i världen.

Kurser

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 100 p
  Engelska 6 100 p
  Historia 1b 100 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1b 100 p
  Matematik 2b 100 p
  Naturkunskap 1b 100 p
  Religionskunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1b 100 p
  Svenska 1 100 p
  Svenska 2 100 p
  Svenska 3 100 p
  Total 1150 p
 • 2 Programgemensamma karaktärsämnen 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma karaktärsämnen
  Programgemensamma karaktärsämnen poäng
  Filosofi 50 p
  Psykologi 50 p
  Moderna språk 200 p
  Total 300 p
 • 3 Inriktning samhällsvetenskap 450 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktning samhällsvetenskap
  Inriktning samhällsvetenskap poäng
  Geografi 100 p
  Historia 2a 100 p
  Religionkunskap 2 50 p
  Samhällskunskap 2 100 p
  Samhällskunskap 3 100 p
  Total 450 p
 • 4 Programfördjupningar 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupningar
  Programfördjupningar poäng
  Internationella relationer, retorik, kultur och idéhistoria. 300 p
  Total 300 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Individuellt val 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Arbete gymnasie 100 p
  Total 100 p

Idrottsutbildning

Precis som på andra program på Sannarpsgymnasiet så kan du välja en idrottsutbildning tillsammans med samhällsvetenskapsprogrammet.

Sannarp Europa

Vill du studera en termin på svensk skola i Madrid, London eller Paris? Till samhällsvetenskapliga programmet med inriktning samhälle kan du koppla profilen Sannarp Europa Länk till annan webbplats..

Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagning Halland Länk till annan webbplats. hanterar antagningen till alla gymnasieskolor i samverkansområdet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.

Kontakta oss

Lärare samhällsvetenskapsprogrammet
Philip Sekulic
philip.sekulic@halmstad.se