• Halmstads webbplatser

Natur­vetenskaps­­­programmet

Sannarps naturvetenskapsprogram ger dig en bra grund att stå på för vidare studier. Hos oss möter du ett varierat arbetssätt, där teori, laborationer, studiebesök, enskilt arbete och grupparbete är naturliga delar av undervisningen.

Ansök till gymnasiet
Besök programmet

Undervisningen sker i moderna lokaler och välutrustade laborationssalar. Under utbildningen lär du dig både teori och att praktiskt använda modern labbutrustning. Du kommer att lära dig forskningsmetodikens grunder om hur man planerar, genomför och rapporterar vetenskapliga undersökningar. Det är kunskaper som du kommer att ha nytta av i dina studier på högskola och universitet.

Så arbetar vi

På naturvetenskapsprogrammet har du alltid ett nära samarbete med dina lärare och klasskompisar. Studiebesök, laborationer och exkursioner är självklara inslag i din utbildning, liksom internationellt utbyte och samarbete med högskola och näringsliv.

Engagerade lärare är måna om att din utbildning håller allra högsta kvalitet. Med kunskapen från Sannarps naturvetenskapsprogram har du ett försprång när du börjar på högskola eller universitet. Hos oss kommer du och din utbildning i första hand.

Inriktningar

Vilken inriktning du vill gå bestämmer du inte förrän i slutet av årskurs 1. Det innebär att du först kan prova på det naturvetenskapliga programmet under ett år och sedan välja den inriktning som du tycker passar dig bäst.

Naturvetenskapsprogrammet på Sannarpsgymnasiet kan du läsa med:

Naturvetenskaplig inriktning

Naturvetenskapsprogrammets inriktning naturvetenskap (NANAT), har fokus på matematik, fysik, biologi och kemi, med fördjupningskurs i biomedicin. Med den naturvetenskapliga inriktningen får du en stabil grund för alla högre studier inom naturvetenskap.

Så arbetar vi

På det naturvetenskapliga programmet arbetar du tillsammans med dina lärare och de finns alltid nära när du behöver svar på dina frågor. Hos oss möter du ett varierat arbetssätt. Teori, praktik, enskilt arbete, grupparbete, studiebesök är alla självklara delar i undervisningen. Vi sätter ämnena i sitt verklighetsnära sammanhang. Inom kemi, biologi och fysik får du ofta göra laborationer och många gånger samarbetar också även andra ämnen för att underlätta förståelsen. I våra fina laborationssalar får du möjlighet att arbeta på ett sätt som kommer att göra övergången till högskola och universitet enkel.

Efter gymnasiet

Med inriktningen naturvetenskap kan du läsa vidare till yrken såsom läkare, civilingenjör och veterinär.

Kurser på NANAT


 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 100 p
  Engelska 6 100 p
  Historia 1b 100 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1c 100 p
  Matematik 2c 100 p
  Matematik 3c 100 p
  Religionkunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1b 100 p
  Svenska 1 100 p
  Svenska 2 100 p
  Svenska 3 100 p
  Total 1150 p
 • 2 Programgemensamma karaktärsämnen 450 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma karaktärsämnen
  Programgemensamma karaktärsämnen poäng
  Biologi 1 100 p
  Fysik 1 150 p
  Kemi 1 100 p
  Moderna språk 100 p
  Total 450 p
 • 3 Inriktning naturvetenskap 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktning naturvetenskap
  Inriktning naturvetenskap poäng
  Biologi 2 100 p
  Fysik 2 100 p
  Kemi 2 100 p
  Matematik 4 100 p
  Total 400 p
 • 4 Programfördjupning 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning
  Programfördjupning poäng
  Programfördjupning 200 p
  Total 200 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Individuellt val 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Arbete gymnasie 100 p
  Total 100 p

Inriktningen naturvetenskap och samhälle

Naturvetenskapsprogrammets inriktning naturvetenskap och samhälle (NANAS), ger dig en tvärvetenskaplig utbildning där naturvetenskapen blandas med samhällsvetenskapen.

Nu och i framtiden kommer många yrken kräva kunskaper inom både natur- och samhällsvetenskap, till exempel inom miljöfrågor. Med NANAS är du väl förberedd att anta samhällets utmaningar.

Här får du de viktigaste grunderna inom naturvetenskapen, som biologi 1, fysik 1 och kemi 1, som du varvar med kurser inom samhällsvetenskapen. Till exempel ligger kurserna samhällskunskap 2, geografi 1 och biologi 2 i den samhällvetenskapliga inriktningen. I programfördjupningen läser du bland annat kursen hållbart samhällsbyggande.

Så arbetar vi

Precis som för övrigt på Sannarps naturvetenskapsprogram har du alltid ett nära samarbete med dina lärare och klasskamrater. Ofta samarbetar även de olika ämnena för att skapa sammanhang och förståelse. Du och din utbildning är viktigast för oss.

Efter gymnasiet

Med inriktningen naturvetenskap och samhälle kan du läsa vidare till yrken såsom miljövetare, arkitekt och fysioterapeut.

Kurser på NANAS


 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 100 p
  Engelska 6 100 p
  Historia 1b 100 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1c 100 p
  Matematik 2c 100 p
  Matematik 3c 100 p
  Religionkunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1b 100 p
  Svenska 1 100 p
  Svenska 2 100 p
  Svenska 3 100 p
  Total 1150 p
 • 2 Programgemensamma karaktärsämnen 450 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma karaktärsämnen
  Programgemensamma karaktärsämnen poäng
  Biologi 1 100 p
  Fysik 1 150 p
  Kemi 1 100 p
  Moderna språk 100 p
  Total 450 p
 • 3 Inriktning naturvetenskap och samhälle 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktning naturvetenskap och samhälle
  Inriktning naturvetenskap och samhälle poäng
  Geografi 1 100 p
  Biologi 2 100 p
  Samhällskunskap 2 100 p
  Total 300 p
 • 4 Programfördjupning 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning
  Programfördjupning poäng
  Programfördjupning 300 p
  Total 300 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Individuellt val 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Arbete gymnasie 100 p
  Total 100 p

Efter gymnasiet

Naturvetenskapsprogrammet ger dig behörighet att läsa vidare på flertalet utbildningar. Många som väljer naturvetenskapsprogrammet vill bli läkare, veterinär, tandläkare eller ingenjör, men programmet öppnar dörrar även till flera andra yrken.

Sannarp Europa

Vill du studera en termin på svensk skola i Madrid, London eller Paris? Till naturvetenskapliga programmet kan du koppla profilen Sannarp Europa.

Idrottsutbildning

Du kan också välja någon av våra idrottsutbildningar tillsammans med naturvetenskapsprogrammet.

Kontakta oss

Lärare naturvetenskapsprogrammet
Anna-Carin Bergman
anna-carin.bergman@halmstad.se