• Halmstads webbplatser

Program med idrottsprofil

Ger dig möjlighet att kombinera ditt idrottsintresse med din gymnasieutbildning.

Det finns flera möjligheter för dig som vill kombinera studier med en satsning på idrott.

  • Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
    Nationellt godkänd idrottsutbildning är en gymnasieutbildning med tydlig elitidrottskaraktär. Utbildningen sker i samarbete mellan skolan och ett specialidrottsförbund.
  • Lokal idrottsutbildning (LIU)
    LIU ligger inom det individuella valet. Du söker något program där du kan välja specialisering som individuellt val och anger därefter vilken idrott.

Sannarpsgymnasiet är Halmstads Idrottsgymnasium. Där får du idrott på schemat när du kopplar din idrott till något av de nationella programmen.