• Halmstads webbplatser

Synpunkter och klagomål gymnasie­skola

Om du har synpunkter eller klagomål på en skola som kommunen driver är det viktigt att dessa kommer fram till oss. Här får du information om hur du går tillväga och vem du ska vända dig till.

Om du har synpunkter eller klagomål på kommunala gymnasieskolor

Det är viktigt att du framför dina synpunkter och klagomål. Då har vi möjlighet att åtgärda problemet och göra rätt insats för förbättring. Skolorna åtgärdar eventuella brister så fort det går.

Prata med personalen på skolan

Du ska i första hand vända dig direkt till den det berör. Till exempel en lärare eller annan personal som arbetar på skolan.

Den person som tar emot synpunkterna har ett ansvar att hantera dessa och se till att den som framfört synpunkterna får en återkoppling.

Prata med rektor eller gymnasiechef

Om du upplever att du inte får hjälp eller svar av den person du vänt dig till i första hand eller om du anser att problemet är allvarligt ska du lämna din synpunkt till rektor eller gymnasiechef. Du hittar kontaktuppgifter på respektive gymnasieskolas webbplats. Kommunens kundcenter kan också svara på frågor eller hjälpa dig att komma i kontakt med rätt person.

Skicka in skriftligt

Om du inte vill prata med personalen eller rektorn kan du skicka in din synpunkt eller klagomål skriftligt via formulär. Beskriv din synpunkt, om du har förslag på åtgärder och hur du vill ha svar. Ange också om du haft kontakt med några personer tidigare.

Säg vad du tycker — synpunkter och förslag

Om du ändå inte är nöjd

Om du inte känner dig nöjd med kommunens eller skolans hantering av klagomålet, finns statliga myndigheter som arbetar med skolfrågor som du kan vända dig till.

Synpunkt på fristående gymnasieskolor

Om du går på eller har barn i en fristående gymnasieskola ska du vända dig dit med synpunkter och frågor. Fristående skolor är sina egna huvudmän och har ansvaret för sin verksamhet.