• Halmstads webbplatser

Lärlings­ersättning

Du som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan kan få lärlingsersättning på upp till 1000 kr per månad.

Lärlingsersättning är ett komplement till studiebidraget och är till för måltider och resor.

Du kan få lärlingsersättning:

  • om du går en gymnasial lärlingsutbildning
  • om du går en lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram där mer än hälften av utbildningen är på en arbetsplats.
  • till och med vårterminen det år du fyller 20.

Du behöver inte söka lärlingsersättning

Den får du automatiskt av CSN när du är inskriven på en utbildning som ger rätt till lärlingsersättning.