Evenemang

Kulturskolan arrangerar vanligtvis omkring 300 föreställningar, konserter och utställningar varje år.

Kulturskolans rutiner för offentliga föreställningar från och med 1 december

Kulturskolans offentliga tillställningar med fler än 100 deltagare

Vid Kulturskolans offentliga tillställningar med fler än 100 deltagare ska kontroll av publikens vaccinbevis genomföras av arrangören.

 • Arrangemangets storlek bestäms av rektor i dialog med respektive lärare och i samråd med institutionens riskanalysarbete.
 • När ett arrangemang bjuder in till och förmodas ha fler än 100 deltagare (publik) kommer det finnas ett antal kontrollanter (”vaccinpassare”). Antalet Vaccinpassare beror på den hur många deltagre det finns i publiken. Rektor ansvarar för att vaccinpassare finns på plats.
 • Vid konsert i konsertsalen på Najaden kommer det finnas två vaccinpassare till arrangemanget, en tredje finns i reserv.
 • Vaccinpassarna ska kontrollera vaccinbevisen uppe på plan 2, vid ingången till Övre Foajén; sedan ska kontrollerad publik röra sig inåt foajén.
 • Vid vaccinationskontroller krävs följande: vaccinationsbevis med 2 av 2 doser, med minst 14 dagar passerade efter sista dos, samt giltig legitimation. Ett negativt PCR-test godkänns inte.
 • Personer under 18 år behöver inte visa upp vaccinationsbevis.
 • Inför evenemang ska det ställas ut trottoarpratare med information om vaccinationsverifikation på framsidan av Kulturhuset Najaden.
 • Rektor ansvarar för att hela Kulturhuset Najadens logistik finns samlad, så att kulturskolan kan planera publika förflyttningar i byggnaden i avsikt att undvika kollision med andra arrangörers evenemang som sker samtidigt eller nära i tid.
 • Elever och personal ingår inte i kravet på vaccinbevis.
 • Kulturskolan använder DIGG-appen för kontroll av bevisen. Appen tas fram av Myndigheten för digital Förvaltning.

Kulturskolans offentliga tillställningar med färre än 100 deltagare

 • Så snart rektor kan se att publikförflyttningar till och från vårt arrangemang inte kolliderar med annan tillställning i byggnaden ger rektorn klartecken för arrangemangets plats och tid. Om den upprättade logistikplanen visar på kollision kan rektor besluta om att flytta arrangemanget till en tidigare eller senare tid under samma dag.
 • Varje enskild lärare ska i samråd med rektor göra en bedömning kring vad som är rimligt maxantal i respektive sal.
 • Deltagare ska ges en anvisad sittplats i lokalen. Lärare ansvarar för att stolar ställs fram och att olika sällskap håller avstånd till varandra.
 • Ett sällskap kan bestå av max 8 personer
 • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till varandra
 • När det är konsert eller föreställning och eleverna sitter med i publiken så ingår elevantalet i det totala maxantalet personer i rummet.

Kulturskolan har inte samma grunduppdrag som grundskola eller förskola. För oss är föreställningar och framträdande för till exempel föräldrar en del av grunduppdraget. Så länge Kulturskolan följer rekommendationerna från ansvariga myndigheter så kan vi arbeta med publik.