Kommunvux

Kommunvux är kommunens egen skola för vuxenutbildning. Utbildningarna söks via Halmstad Lärcentrum.

Kommunvux

Kommunvux ligger nära Högskolan i Halmstad.

Anpassningar på grund av Corona

SFI

Under pågående pandemi genomförs undervisning för SFI kurs A och B på skolan. Undervisning för SFI kurs C och D sker via fjärrundervisning eller planerade möten i mindre grupper.

Övriga utbildningar

Under pågående pandemi genomförs undervisning för närstudier via fjärrundervisning eller planerade möten i mindre grupper.

Mer information via Itslearning

Du som är elev får informationen om möten och tider via Itslearning. Vid frågor kontakta din kursansvariga lärare.

Vill du börja studera?

Ansökan och hjälp med att välja utbildning

Halmstad Lärcentrum får du information om Kommunvux olika utbildningar av studie- och yrkesvägledare. De hjälper dig med att hitta den studieform som passar dig bäst: skolförlagd undervisning, flexibla studier eller lärlingsutbildning. I de flexibla studierna ingår det ett antal fysiska träffar på skolan.

Om du är osäker på dina kunskaper kommer studie- och yrkesvägledarna att hjälpa dig att välja rätt nivå och planera dina studier genom att göra ett nivåtest.

På Halmstad Lärcentrum kan du också få hjälp med att göra en individuell studieplan och att ansöka.

Individuell studieplan

I den individuella studieplanen ska bland annat mål med studierna finnas med och hur du ska ta dig dit.

Om du ska läsa för en examen på ett program, då kan du kan skriva en förenklad version själv i webbansökan och sedan kontakta studie- och yrkesvägledare på Halmstad Lärcentrum i efterhand – dock inte efter ansökningsperioden gått ut.

Är det bara en enstaka kurs eller särskild behörighet du ska läsa, så räcker det att du skriver det i webbansökan utan att ta kontakt med Halmstad Lärcentrum.

Kontakta Halmstad Lärcentrum

Utbildningar och kurser på Kommunvux

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som saknar kunskaper motsvarande nioårig svensk grundskola. Undervisningen på Kommunvux är flexibel och individuellt anpassad. Du kan studera på dagtid eller i kombination där du praktiserar eller arbetar. Det kallas flex. De olika utbildningar går också att kombinera. Undervisning sker året om.

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning är till för dig som saknar kunskaper motsvarande svensk teoretisk
gymnasieutbildning. Undervisning på Kommunvux är flexibel och individuellt anpassad. Du kan studera på dagtid eller i kombination där du praktiserar eller arbetar. Det kallas flex. De olika utbildningarna går också att kombinera. Undervisning sker året om.

Vård- och omsorgsutbildning

På Kommunvux kan du läsa till undersköterska eller vårdbiträde. Vård- och omsorgsutbildningarna är certifierade på Vård- och omsorgscollege. Ett antal veckor av den totala utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Efter utbildningen

Efter genomgången utbildning kan du söka tjänst inom hälso- och sjukvård eller omsorg om äldre och för personer med funktionsnedsättning.

Kurser, poäng och yrkesutgångar

På Skolverkets webbplats kan du läsa om vad som ingår i vård- och omsorgsprogrammet.länk till annan webbplats 

Vård- och omsorgscollege Halland

Våra utbildningar är en del av VO-college Hallandlänk till annan webbplats, en samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare inom vård- och omsorgssektorn.

Validering

Kommunvux erbjuder också validering, vårdbiträdesutbildning, 800 poäng och Yrkes SFI – vårdbiträde, 800 poäng.

Ansökan

Lärvux – särskild utbildning för vuxna

Utbildningen är för dig som är över 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Utbildningen omfattar:

  • Grundläggande nivå som motsvarar med nivåerna träningsskola och grundsärskola
  • Gymnasial nivå motsvarande utbildning som motsvarar gymnasiesärskolans nationella program

Svenska för invandrare – SFI

SFI är till för dig som är ny i Sverige och behöver lära dig svenska. På Kommunvux kan du läsa SFI och vi utgår från dig och dina behov. Du kan studera skolförlagt eller flex och du kan läsa dagtid eller kvällstid. Du kan kombinera SFI med andra studier, praktik eller annan sysselsättning.

Anmälan

För att söka till SFI behöver du anmäla dig personligen på Halmstads Lärcentrum. Där får du träffa en studie- och yrkesvägledare som hjälper dig med vilken kurs du ska gå.

Kurser och studievägar

Inom SFI finns det tre studievägar (1, 2 och 3) och fyra kurser (A, B, C och D).

  • Studieväg 1 riktar sig till elever som har kort eller ingen skolbakgrund. Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.
  • Studieväg 2 riktar sig till elever vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola. Inom studieväg 2 studerar eleverna i kurs B, C och D.
  • Studieväg 3 vänder sig till de elever vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Inom studieväg 3 finns kurserna C och D.

Samhällsorientering för nyanlända

Denna kurs ger dig kunskap om hur det svenska samhället fungerar. Kursen ges på ditt modersmål eller annat språk som du behärskar väl. Om det inte finns möjlighet till utbildning på ditt modersmål, ges kursen på svenska med tolk.

Prövning

Vi erbjuder prövning i de ämnen som vi undervisar i.

Elev på Kommunvux

Du som är elev kommunicerar med din lärare och andra elever via lärplattformen itslearning. Där når du också hjälpverktyg, kursplanering, uppgifter samt information om kurser och skolan.

Itslearning

I Office 365 kan du som är elev hantera e-post och kalender, lagra och dela filer, skapa dokument och anteckningar, se gemensamma arbetsytor med mera i appar som Outlook, Onedrive, Sharepoint, Teams, Word, OneNote, Class Notebook med flera.

Office 365

Kontakt

Besöksadress

Kristian IV:s väg 1, 302 50 Halmstad
Visa på kartalänk till annan webbplats

Expedition för elever

Tisdag, torsdag 08.00–10.00, 13.00–14.00
Då kan du som elev komma för att hämta eller lämna din Chromebook.
Övrig tid kan du mejla: kommunvuxexp@halmstad.se
Vill du nå din lärare kontaktar du denne direkt istället och bokar tid.

Telefon och e-post till Kommunvux

Rektorer

Vera Vesterberg – SFI, Samhällsorientering, Lärvux
vera.vesterberg@halmstad.se

Karin Christiansen – Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, vård- och omsorgutbildning
karin.christiansen@halmstad.se