• Halmstads webbplatser

Ersättning för skada på offentlig plats

Om du har råkat ut för en skada på en kommunal väg eller tomt kan du ha rätt till ersättning. Det gäller om kommunen orsakat skadan genom vårdslöshet.

Att tänka på innan du gör en skadeanmälan till kommunen

I första hand ska du alltid vända dig till ditt försäkringsbolag. Exempel på försäkringar som kan täcka skadan är hem-, olycksfalls- eller fordonsförsäkringar. Den del av kostnaderna som försäkringen inte täcker, kan du rikta ett skadeståndskrav till kommunen för.

Spara kvitton och annan eventuell dokumentation.

När kan man få skadestånd?

  1. Du som begär skadestånd måste bevisa att kommunen, eller en entreprenör som vi har anlitat, har orsakat skadan genom vårdslöshet eller försummelse.
  2. Skadan måste också ha skett på kommunens väg eller tomt. Se karta över vilka fastigheter (mark) som kommunen äger. Länk till annan webbplats.

Om du vill kräva skadestånd av Halmstads kommun är det du som måste bevisa skadan. Det är därför viktigt att du fyller i skadeanmälan så noga som möjligt och bifogar bilder.

Det kan vara bra att veta att de flesta skadefallen inte leder till ersättning. Halmstads kommun ersätter också endast faktiska kostnader.

Ingen ersättning om andra trafikanter orsakat skadan

Du kan inte få skadestånd om skadorna har uppstått för att andra trafikanter inte har visat hänsyn i trafiken, inte respekterat skyltar eller tappat föremål på vägbanan.

Hur anmäler jag?

Begär skadestånd på offentlig plats

Varje fall prövas individuellt och handläggningstiden beror på vilken typ av ärende det är.

Olika typer av skadeståndsärenden

Skada på fordon

Kommunen ansvarar för att hålla kommunala vägar i ett gott skick, men ansvarar inte för allt som sker på och längs vägarna.

När vi får kännedom om trafikfarliga brister är vi skyldiga att varna trafikanterna och åtgärda bristerna så snart som möjligt. Även om alla vägar inspekteras regelbundet händer det ändå att fordon eller personer blir skadade på grund av vägens skick eller pågående arbeten. För att skadestånd ska kunna betalas ut krävs det att kommunen eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet.

Personskada

Personskador hanteras olika beroende på hur de uppstått. Om skadan har uppstått när du har kört bil eller motorcykel hanteras ärendet genom fordonets trafikförsäkring.

Reparation av skada

Har du drabbats av en skada måste du kunna visa den. Men oavsett om du har reparerat skadan eller inte din behandlas din ansökan om skadestånd. Spara därför alltid kvitton, foton eller annan dokumentation.

Halkskador

Om du halkar och skadar dig i en trappa, på en gångväg eller trottoar kan du ha rätt till skadestånd. Då måste du kunna visa att den som sköter underhållet har varit vårdslös.

Den som äger ett hus har hand om trottoaren utanför sin tomt. Det gäller även privatpersoner. I dessa fall får du inte ersättning av kommunen.

Om du har halkat och skadat dig kan du i vissa fall få ersättning från Halmstads kommun. Det gäller om kommunen är något av följande:

  • Ansvarig för tomten (sköter marken eller byggnaden)
  • Ansvarig för vägen (sköter gatan eller gångbanan)
  • Ansvarig för verksamheten (till exempel en skola)