• Halmstads webbplatser

Städning och renhållning av vägar, gator och gångbanor

Det är kommunens ansvar att städa gator, gång- och cykelbanor och torg, något som sker återkommande under hela året. Men även du som äger en fastighet har ett ansvar för renhållning och ogräsrensning av intilliggande gångbanor och liknande ytor.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för renhållning av gator, gång- och cykelbanor och torg. Vi sopar två gånger om året.

Vårsopning

På våren sopar vi rent från flis som använts under vintern för att bekämpa halka. Samtidigt försvinner mycket löv och gammalt skräp.

Arbetet pågår i cirka två månader, vilket innebär avslut i början av juni. Vi sopar i den här ordningen:

 • Halmstads centrala delar
 • busshållplatser
 • gång- och cykelbanor
 • villagator i Halmstads centrala delar
 • ytterområden.

Vårsopningen startar redan klockan 05.00 på morgonen. Vid den tiden är fordonen inte i vägen för trafiken. Den tidiga starten kan innebära att du kan bli störd.

Höstsopning

På hösten sopar vi bort löv. Arbetet är väderberoende. Vi kan därför inte i förväg säga när vi sopar ett område. Vi prioriterar:

 • gång- och cykelbanor
 • backar, exempelvis vid sjukhuset

Dessa sopas rent flera gånger. I övriga områden varierar vi ordningen så att samma områden inte alltid kommer sist.

Alla löv tas inte bort. Lövsamlingar i våra rabatter fungerar ju som ett naturligt skydd och näring.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du för ytorna närmast din fastighet, framför allt för att gående enkelt ska kunna ta sig fram. Ytorna kan vara:

 • gångbana (trottoar)
 • trappa eller liknande yta för gående
 • om det inte finns gångbana – ett område med 1,5 meters bredd utmed fastighetens gräns.

Som fastighetsägare ska du:

 • ta bort ogräs och annan växtlighet
 • sopa upp och föra bort skräp, smuts och liknand
 • se till att löv, stenar, grus och skräp och liknande inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Lagar och regler

Ditt ansvar som fastighetsägare slås fast dels i lagen, dels i en föreskrift från kommunfullmäktige. Den fastighetsägare som inte lever upp till kraven kan dömas till böter.