• Halmstads webbplatser

Nedskräpning och papperskorgar

Nedskräpning är ett miljöproblem som alla kan göra något åt. Släng ditt skräp eller återvinn det, och lär andra att göra detsamma. Låt bli att skräpa ned för allas skull, inte minst för våra barn – vår framtid.

Utan skräp blir våra offentliga miljöer trevligare, upplevs tryggare, skattemedel sparas och naturen slipper belastning av farliga ämnen. Genom att lämna skräp till återvinning blir dessutom det värdelösa istället värdefullt!

Skräp föder skräp

Börjar någon skräpa ned på en plats uppstår lätt en "minisoptipp" eftersom andra kan lockas att slänga sitt skräp på samma ställe. Studier visar att nedskräpning skapar en negativ spiral: människor uppfattar att det är okej att slänga skräp på marken om det redan ligger skräp där. Följden blir en plats som upplevs som både otrevlig och otrygg att vistas på.

Tyvärr väljer alldeles för många att slänga skräp på marken, trots att det är både olagligt Länk till annan webbplats. och otrevligt. Den attityden vill vi förändra. Halmstads kommun arbetar därför både med att se till att du enkelt blir av med ditt skräp och för att förbättra attityden och beteendet hos oss som bor här.

Tack för att du slänger ditt eget skräp och håller rent i vår kommun!

Fimpar är skräpets värsting

Fimpen är skräpets värsting. Enligt stiftelsen Håll Sverige Rent Länk till annan webbplats. slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige varje år. Det motsvarar ungefär 108 ton plast som hamnar i våra utemiljöer varje år.

Cigarrettfiltret består till stor del av en slags plast, cellulosaacetat, som precis som annan plast blir till mikroplast om den hamnar i miljön.

I filtret fastnar tobakens farliga ämnen för att de inte ska nå rökarens lungor, ämnen som även är farliga för naturen, bland annat kadmium som även finns i batterier. Studier visar att lakvatten från fimpar är akut giftiga för fiskar.

Så placerar och tömmer kommunen våra papperskorgar

I kommunen finns papperskorgar placerade i offentlig miljö, inklusive busshållsplatser och säsongstunnor utmed stränderna. Ju närmare centrum de är, desto oftare töms det eftersom behovet är störst där. Sommartid placerar kommunen ut extra papperskorgar och kärl vid stränderna och tömmer dem oftare.

Utöver vanliga papperskorgar finns också självkomprimerande sopkärl i Halmstad centrum. Kärlen indikerar tömningsbehov via en mobilapp. På Nissastrand är papperskorgarna längs Nissan anslutna till en sopsug och töms automatiskt.

Placering av papperskorgar
Nedskräpning är ett komplext samhällsproblem och går tyvärr inte att lösa genom att enbart sätta upp fler papperskorgar. I kommunen arbetar vi kontinuerligt med att se till att kommunens papperskorgar står där de gör störst nytta. Det betyder att ibland sätts det upp nya, byts ut, flyttas eller tas bort papperskorgar beroende på hur mycket de används men också i relation till kostnad för tömning och underhåll då vi måste hushålla med kommunens resurser.

Hjälp till att plocka skräp

När du plockar skräp i offentliga miljöer tar du inte bara bort skräp som annars hade kunnat göra skada på naturen, du är också en inspiration för andra.

Vill du plocka skräp i offentliga miljöer kan du kostnadsfritt hämta soppåsar i rådhusets reception vid Stora torg under vanliga öppettider. Det finns även ett begränsat antal skräpplockare (griptänger) som du kan låna om du har svårt att böja dig.

Skräpet du plockat upp kan du slänga i närmsta papperskorg eller lämna till återvinningen. Om du plockar farligt eller väldigt mycket skräp som inte får plats i en papperskorg kan du samla skräpet i en sluten sopsäck och göra en anmälan så hämtar kommen skräpet. Du gör anmälan genom en Felanmälan och placera sopsäcken synligt och lättillgängligt.

Hundlatriner byts ut till papperskorgar

Kommunens gamla hundlatriner håller på att tas bort succesivt.
Hundbajspåsar kan slängas i vanliga papperskorgar.

Hitta din närmsta papperskorg

Anmäl nedskräpning

Skräpiga tomter

Den som äger en fastighet ansvarar för att hålla den städad. Om du har klagomål på nedskräpning bör du i första hand kontakta fastighetsägaren. Om ägaren är okänd eller inte gör något åt situationen kan du vända dig till kommunen:

Kommunal mark

Nedskräpning på kommunal mark anmäler du här:

Kommunens felanmälan

Återvinningsstationer

Om en återvinningsstation behöver tömmas eller städas, från och med den 1 januari 2024 anmäler du detta till HEM.

Felanmäl återvinningsstation

Vägar och gator

Nedskräpning längs en väg eller gata anmäler du till väghållaren: