Nedskräpning och papperskorgar

Nedskräpning är ett miljöproblem som alla kan göra något åt. Släng ditt skräp eller återvinn det, och lär andra att göra detsamma. Låt bli att skräpa ned för allas skull, inte minst för våra barn – vår framtid.

Håll Sverige Rent dagen 16 september

Den 16 september arrangerar Håll Sverige Rent "Hela Sverige plockar skräp". Dagen är en del av World Cleanup Day, då miljontals människor över hela världen är ute och plockar skräp samma dag. För oss som kommun är det självklart att delta, både för att göra vår närmiljö lite finare och för att markera att nedskräpning inte är okej.
Delta du också!

Om du själv plockar skräp

Vill du som invånare, din förening eller företag plocka skräp kan Halmstads kommun hjälpa till med handskar, soppåsar och köra bort skräpet som samlas in. På Rådhuset kan du hämta plastpåsar och handskar så långt det räcker.

Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas metall och plats. Det material som inte går att sortera kan du lägga i egna sopkärl för brännbart avfall.

För mindre mängder skräp går det också bra att använda allmänna sopkärl på offentliga platser i Halmstads kommun.

Om du plockar så mycket skräp att det inte får plats i egna kärl, kontakta Halmstads kommun genom vår e-tjänst Felanmälan.

Detta gäller också om du hittar farligt avfall eller skrymmande avfall.

Bifoga ett foto på platsen med skräpet i felanmälan så blir det lättare att hitta.

När du skickat in din felanmälan kommer personal ut och hämtar skräpet.

Det går också bra att kontakta kommunen.

Utan skräp blir våra offentliga miljöer trevligare, upplevs tryggare, skattemedel sparas och naturen slipper belastning av farliga ämnen. Genom att lämna skräp till återvinning blir dessutom det värdelösa istället värdefullt!

Skräp föder skräp

Börjar någon skräpa ned på en plats uppstår lätt en "minisoptipp" eftersom andra kan lockas att slänga sitt skräp på samma ställe. Studier visar att nedskräpning skapar en negativ spiral: människor uppfattar att det är okej att slänga skräp på marken om det redan ligger skräp där. Följden blir en plats som upplevs som både otrevlig och otrygg att vistas på.

Tyvärr väljer alldeles för många att slänga skräp på marken, trots att det är både olagligt Länk till annan webbplats. och otrevligt. Den attityden vill vi förändra. Halmstads kommun arbetar därför både med att se till att du enkelt blir av med ditt skräp och för att förbättra attityden och beteendet hos oss som bor här.

Tack för att du slänger ditt eget skräp och håller rent i vår kommun!

Fimpar är skräpets värsting

Fimpen är skräpets värsting. Enligt stiftelsen Håll Sverige Rent Länk till annan webbplats. slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige varje år. Det motsvarar ungefär 108 ton plast som hamnar i våra utemiljöer varje år.

Cigarrettfiltret består till stor del av en slags plast, cellulosaacetat, som precis som annan plast blir till mikroplast om den hamnar i miljön.

I filtret fastnar tobakens farliga ämnen för att de inte ska nå rökarens lungor, ämnen som även är farliga för naturen, bland annat kadmium som även finns i batterier. Studier visar att lakvatten från fimpar är akut giftiga för fiskar.

Så placerar och tömmer kommunen våra papperskorgar

Kommunen har placerat ut drygt 1 000 papperskorgar i offentlig miljö, inklusive busshållplatser och säsongstunnor utmed stränderna. Ju närmare centrum de är, desto oftare töms det eftersom behovet är störst där. Sommartid placerar kommunen ut extra papperskorgar och kärl vid stränderna och tömmer dem oftare.

Utöver vanliga papperskorgar finns också nio självkomprimerande sopkärl i Halmstad centrum. Kärlen indikerar tömningsbehov via en mobilapp. På Nissastrand är papperskorgarna längs Nissan anslutna till en sopsug och töms automatiskt.

Kommunen får många frågor om papperskorgar och varför vi inte sätter upp fler sådana. Kommunen ser allvarligt på nedskräpningen och arbetar aktivt med att minska den, men vi löser inte problemet genom att endast sätta upp fler papperskorgar eller ha intensivare städning.

Det är viktigt att kommunens papperskorgar står på rätt plats, annars används de inte. Därför vill vi ta reda på vilka platser som är bäst och flytta papperskorgarna till de platserna, om de inte redan står där idag.

Anmäl nedskräpning

Skräpiga tomter

Den som äger en fastighet ansvarar för att hålla den städad. Om du har klagomål på nedskräpning bör du i första hand kontakta fastighetsägaren. Om ägaren är okänd eller inte gör något åt situationen kan du vända dig till kommunen:

Kommunal mark

Nedskräpning på kommunal mark anmäler du här:

Kommunens felanmälan

Återvinningsstationer

Om en återvinningsstation behöver tömmas eller städas, anmäler du till Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI:

Felanmäl återvinningsstation

Vägar och gator

Nedskräpning längs en väg eller gata anmäler du till väghållaren: