• Halmstads webbplatser

Återbruk och återanvändning

Vi älskar återbruk och återanvändning, allt gammalt som blir nytt. Bättre för miljön och billigare, sen är det kul och kreativiteten har inga gränser på hur du återanvänder. Här får du tips om hur vi i Halmstad jobbar med återanvändning av material, eller som det också kallas cirkulär ekonomi.