• Halmstads webbplatser

Sortera avfall vid bygg och rivning

Avfall som produceras vid bygg- och rivarbeten ska sorteras vid den plats där avfallet uppstått. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning.

Avfallet ska sorteras ut i minst sex fraktioner vid den plats där det har uppstått:

  • Trä
  • Mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten)
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips

Undantag och dispens

Det finns undantag från kravet på utsortering. Om du inte omfattas av de generella undantagen men vill samla in avfallet som ett blandat avfall behöver du söka dispens hos kommunen minst sex veckor i förväg.

Ansök om dispens för utsortering av avfall

Vad avgör om du får dispens?

För att du ska kunna beviljas dispens måste det finnas goda skäl för att så behöver ske vid just den plats där du utför arbetet. Du kan läsa mer om undantag under "Dokument och länkar" nedan.

Avgift för tillsyn

Kommunen bedriver tillsyn enligt miljöbalken. För detta tar kommunen ut en avgift för varje påbörjad halvtimme handläggningstid. Avgiften fattas enligt särskilt beslut.

Lämna sorterat bygg- och rivningsavfall

Du lämnar ditt sorterade avfall till återvinningscentral eller skänker till byggåtervinningen.