• Halmstads webbplatser

Sortering av bygg- och rivningsavfall – ansök om dispens

Avfall som produceras vid bygg- och rivarbeten ska sorteras vid den plats där avfallet uppstått. Om du inte omfattas av de generella undantagen men vill samla in avfallet som ett blandat avfall, behöver du söka dispens hos kommunen.

Ansök minst sex veckor i förväg. Fyll i uppgifterna noga.

Ansök om dispens för utsortering av avfall