• Halmstads webbplatser

Bygglov – skicka in handlingar inför startbesked

När en åtgärd kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan ska du alltid vänta på att få ett startbesked från kommunen. Eftersom det är fortsättningen på bygglovsansökan eller anmälan som du gjort, behöver du inte ansöka separat om startbesked. Tänk på att om du börjar bygga utan startbesked, får du betala en sanktionsavgift.

Skicka in handlingar inför startbesked

Vad som krävs för din byggnation framgår av "Att tänka på inför startbesked" som du fick tillsammans med att ditt bygglov beviljas. De vanligaste handlingarna som behövs för att få startbesked är:

  • Kontrollplan
  • Konstruktionsritningar
  • VA-ritningar
  • VVS-ritningar

Tänk på att skicka in dessa handlingar minst två veckor innan du vill ha ditt startbesked.

Logga in med ditt bank-ID

När du skickar in dina handlingar behöver du behöver logga in med ditt bank-ID. Eftersom att du loggar in med bank-ID kan du när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på ”Mina ärenden” längst upp på sidan.

När du har skickat in dina handlingar

När kommunen har fått in de handlingar som behövs, får du ett startbesked. Först då kan du börja bygga.