• Halmstads webbplatser

Bygglov – begär slutbesked

Har du byggt klart? Meddela oss att ditt byggprojekt är avslutat genom att skicka in de handlingar som framgår av bygglovsbeslutet eller startbeskedet. Du måste invänta ditt slutbesked från oss innan du kan flytta in i ditt hus, byggnad eller del av byggnad.

Begär slutbesked

Vilka handlingar ska skickas in?

Alla handlingar som enligt tidigare beslut i ärendet ska finnas framme för slutbesked ska lämnas in.

Logga in med ditt bank-ID

När du skickar in dina handlingar behöver du behöver logga in med ditt bank-ID. Eftersom att du loggar in med bank-ID kan du när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på ”Mina ärenden” längst upp på sidan.

När du har skickat in ansökan om slutbesked

Vi kommer att gå igenom de handlingar du har lämnat in och då göra bedömningen om vi kan medge slutbesked och om huset, byggnaden eller byggnadsdelen kan börja användas. Om vi saknar något för slutbesked kommer vi att höra av oss till dig.

Hur lång tid tar det att få slutbesked?

När vi fått in allt underlag så prövar vi snarast om vi kan ge dig ett slutbesked. Om det finns skäl för oss att ingripa så handlägger vi även det snarast.