• Halmstads webbplatser

Bygglov och andra åtgärder – ansök

Här kan du som privatperson eller företagare ansöka om bygglov och anmäla dina tänkta byggärenden.

Handlingar som du ska bifoga

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver vi ritningar och handlingar. Du bifogar dem i vår e-tjänst. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda.

Ansökan

Logga in i vår e-tjänst med ditt bank-id för att göra en bygglovsansökan eller anmälan. I e-tjänsten kan du även följa ditt ärende och göra eventuella kompletteringar om det behövs.

Om du gör ansökan för ett företag kan du ange detta i e-tjänsten.

Ansök om bygglov och andra åtgärder

Kostnad

Kommunen tar ut en avgift för handläggningen av din bygglovsansökan. Avgiften beräknas enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

När du har skickat in ärendet

Din ansökan eller anmälan tas emot av kommunen. En bygglovshandläggare får ansvaret för ditt ärende och håller kontakten med dig via e-post under tiden som kommunen arbetar med ditt ärende. Du får meddelanden varje gång något nytt sker i bygglovsprocessen.

Handläggningstid på max 10 veckor

Hur lång tid det tar för kommunen att handlägga ett bygglov varierar över året. Det beror dels på hur omfattade din åtgärd är, dels på hur många ansökningar som lämnats in under perioden. Du får ditt besked inom högst tio veckor från att ärendet är komplett, men oftast går det fortare.

Faktorer som påverkar handläggningstiden:

  • Om din ansökan är fullständig redan när du skickar in den går det fortare att få besked. Att en ansökan är fullständig innebär att du har skickat in alla dokument och uppgifter som behövs för att kommunen ska kunna fatta beslut.
  • Om din åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser, eller om den ska göras utanför ett detaljplanelagt område, måste grannar och andra berörda få möjlighet att yttra sig. Då blir handläggningstiden längre.
  • Om ditt ärende även ska beslutas av byggnadsnämnden kan det ta längre tid att få bygglov. Nämnden sammanträder en gång per månad.
  • Om åtgärdens utformning är väl anpassad till såväl byggnadens utseende som till omgivningen, och även följer detaljplanen, går handläggningen oftast fortare.
  • Om du ansöker på våren kan det ta längre tid att få bygglov än det gör på hösten. De flesta ansökningar görs på våren.
  • Om ditt ärende är omfattande och komplicerat tar det längre tid att få bygglov.