Bygglov – ansök om förhandsbesked

Om du vill bygga på en obebyggd plats utanför detaljplanerat område, kan du ansöka om förhandsbesked här, innan du söker bygglov. Detsamma gäller om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet.

Ansök om förhandsbesked

Just nu är det högt tryck på bygglovsansökningar

Det är många i kommunen som vill bygga. Det kan innebära lite längre handläggningstider och att det kan ta lite längre tid att få svar på dina frågor. För förhandsbesked gäller handläggningstiden just nu 10 veckor.