• Halmstads webbplatser

Bygglov – ansök om förhandsbesked

Om du vill bygga på en obebyggd plats utanför detaljplanerat område, kan du ansöka om förhandsbesked här, innan du söker bygglov. Detsamma gäller om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet.

Ansök om förhandsbesked