• Halmstads webbplatser

Bygglov – boka tid för rådgivning

Här kan du som privatperson boka tid för rådgivning med en bygglovshandläggare som hjälper dig inför din bygglovsansökan. Rådgivningen är kostnadsfri.

Innan du bokar tid

Många frågor gällande ditt bygglov kan du oftast lösa på egen hand. De allra flesta svaren hittar du här på webbplatsen. Oftast går det också mycket snabbare än att vänta på en tid för rådgivning.

Vet du vad du vill bygga?

Då hittar du många av svaren här: Vad ska du bygga eller ändra?

Där finns checklistor för vad du behöver bifoga i dina handlingar för att din ansökan ska bli så komplett som möjligt.

Är du osäker på vilka bestämmelser som gäller för just din fastighet?

Då hittar du ofta svaren i detaljplanen som gäller för ditt område. Detaljplaner med plankarta och planbeskrivning hittar du i kommunens karttjänst Länk till annan webbplats.. Leta upp din fastighet eller område och klicka upp de PDF:er som ligger där.

I gamla detaljplaner kan det vara ett litet detektivarbete att leta upp vad beteckningarna för just din fastighet betyder. Oftast finns det beskrivet i ett hörn på plankartan eller i planbestämmelserna i själva planbeskrivningen. Här ser du om det finns prickad mark på din tomt, hur mycket du får bygga, hur högt du får bygga, taklutning och mycket mer.

Du får inget bygglovsbesked vid rådgivningen

Varje ärende är unikt och förutsättningarna för bygglov tar tid att undersöka. Det är därför tyvärr inte möjligt för oss att redan vid rådgivningen ta några beslut, tolka bestämmelser eller bevilja avvikelser. Det är ett arbete som sker senare i själva handläggningen av din inskickade bygglovsansökan.

Boka tid

Boka tid för bygglovsrådgivning

Du kan se vilka datum som är lediga och du får stegvisa instruktioner. När du bokar ska du uppge din fastighetsbeteckning eller adress och beskriva din fråga så utförligt som möjligt. Då har vi bäst förutsättningar att förbereda oss. Har du underlag i form av enklare ritningar eller skisser kan du bifoga dem i bokningen.

Rådgivning för företagare som ska expandera eller etablera

Ska du etablera ett nytt företag eller utöka din verksamhet, finns det en särskild bygglovsrådgivare för företag. Boka rådgivning på sidan:

Om du inte kan komma

Om du inte kan komma ska du avboka mötet senast 48 timmar innan besöket genom att kontakta kommunen.