Bygglovsrådgivning

Kommunen erbjuder bygglovsrådgivning för dig som funderar på att bygga om, bygga till eller bygga nytt.

Boka gärna ett möte med en bygglovshandläggare redan innan du lämnar in din bygglovsansökan. Då kan vi diskutera dina byggplaner och hjälp dig med frågor kring din ansökan.

Vid ett bokat besök kan vi exempelvis hjälpa dig med:

  • Information och vägledning inför bygglovsansökan
  • Läsa och tyda gällande planer
  • Svara på frågor om åtgärder kring Attefallshus

Under samtalet tar vi inte några beslut eller gör tolkningar av bestämmelser och möjliga avvikelser. För att göra det behöver vi få in en ansökan som vi kan handlägga och därefter ta beslut. Ett beslut har du sedan alltid rätt att överklaga. Vi går inte heller in i pågående bygglovsärenden. Har du frågor om ett pågående bygglovsärende ska du kontakta din handläggare.

Rådgivning för privatpersoner

Du som privatperson kan boka tid med en bygglovsrådgivare. Mötet är kostnadsfritt.

Boka tid för bygglovsrådgivning

Nya tider läggs ut varje månad, är de slut i e-tjänsten så släpps nya tider månadsvis. Dessa tider uppdateras i mitten av månaden.

Rådgivning för företagare

Har du ett företag som du vill etablera eller som ska utöka verksamheten finns en särskild bygglovsrådgivare för företag.

Har du ett pågående ärende?

Har du frågor i ett pågående ärende ska du kontakta din handläggare. Om du är osäker på vem som är din handläggare kan du kontakta kommunen.

Har du fler frågor om bygglov?

Brådskande eller allmänna frågor om bygglov kontakta kommunen.