Bygglovsrådgivning

Kommunen erbjuder bygglovsrådgivning för dig som funderar på att bygga om, bygga till eller bygga nytt.

Bygglovsrådgivning kan underlätta för dig

Boka gärna en telefontid med en bygglovshandläggare redan innan du lämnar in din bygglovsansökan. Då kan vi diskutera dina byggplaner och hjälp dig med frågor kring din ansökan.

Vid ett bokat besök kan vi exempelvis hjälpa dig med:

  • information och vägledning inför bygglovsansökan
  • läsa och tyda gällande planer
  • svara på frågor om åtgärder kring Attefallshus.

Rådgivningen är kostnadsfri. Under samtalet tar vi inte några beslut eller gör tolkningar av bestämmelser och möjliga avvikelser. För att göra det behöver vi få in en ansökan som vi kan handlägga och därefter ta beslut. Ett beslut har du sedan alltid rätt att överklaga. Vi går inte heller in i pågående bygglovsärenden.

Boka tid för bygglovsrådgivning

Nya bokningsbara tider läggs ut i e-tjänsten i mitten av varje månad.

Rådgivning för företagare som ska expandera eller etablera

Ska du etablera ett nytt företag eller utöka din verksamhet, finns det en särskild bygglovsrådgivare för företag. Boka rådgivning på sidan:

Har du ett pågående ärende?

Har du frågor i ett pågående ärende ska du kontakta din handläggare. Om du är osäker på vem som är din handläggare kan du kontakta kommunen.

Har du fler frågor om bygglov?

Brådskande eller allmänna frågor om bygglov kontakta kommunen.