• Halmstads webbplatser

Synpunkter på bygglov

Här hittar du som är berörd information om hur du lämnar synpunkter på aktuella bygglov. Vanligtvis får du som är berörd av ett bygglov ett brev hem med information. I de fall då det inte är möjligt att skicka handlingarna med brev kan du hitta dem här.

Bygg- och miljöförvaltningen har fått in ansökan om bygglov för:

HALMSTAD 5:8, HALMSTAD 1:1, HALMSTAD 3:10

HALMSTAD 5:8, HALMSTAD 1:1, HALMSTAD 3:10
avseende tidsbegränsat lov för ca 190 m långt bullerplank för att skydda Brunnsåkerskolan på allmän platsmark och parkmark.

Åtgärden avviker från gällande detaljplan avseende allmän platsmark och parkmark. Du som anser dig berörd av åtgärden har möjlighet att senast 2024-05-02 komma med skriftliga synpunkter till:

Halmstads kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
Box 153, 301 05 Halmstad eller
e-post: bm@halmstad.se

Uppge:
BN 2024-000478 HALMSTAD 5:8, HALMSTAD 1:1, HALMSTAD 3:10 samt ditt namn och adress

Handlingar