Synpunkter på bygglov

Vanligtvis får du som är berörd av ett bygglov ett brev hem med information. I de fall då det inte är möjligt att skicka handlingarna med brev kan du hitta dem här.

Bergsgård 1:6 och Trottaberg 3:6 - Avseende uppförande av murar inom området

Åtgärden avviker från gällande detaljplan då området är planlagt som parkmark.

Du som anser dig berörd av åtgärden har möjlighet att senast 2022-04-09 komma in med skriftliga synpunkter till nedan adress.

Uppge:
BN 2020-2530 (Bergsgård 1:6 och Trottaberg 3:6) samt namn och adress.

Postadress

Halmstads kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
Box 153, 301 05 Halmstad eller

E-postadress

e-post: bm@halmstad.se

Handlingar

Karta Bergsgård 1:6 och Trottaberg 3:6 Pdf, 884.2 kB.