Synpunkter på bygglov

Vanligtvis får du som är berörd av ett bygglov ett brev hem med information. I de fall då det inte är möjligt att skicka handlingarna med brev kan du hitta dem här.