• Halmstads webbplatser

Förpackningsavfall

Du som driver en verksamhet ska sortera ut ditt förpackningsavfall och lämna detta till återvinning. Från 2024 gäller dessutom att alla förpackningar ska tömmas från sitt innehåll. Kravet på utsortering gäller även privatpersoner.

Ny regel 2024: Alla förpackningar ska tömmas

Regeringen har infört hårdare för förpackningsavfall. Syftet är att minska mängden förpackningar, begränsa förpackningars miljöskadlighet, minska nedskräpningen och öka materialåtervinning. Kravet gäller även privatpersoner.

Från 2024 gäller att alla verksamheter ska ta bort innehåll som finns kvar i förpackningar innan dessa lämnas till återvinning. Detta innebär att du som verksamhetsutövare behöver se över din avfallshantering.

Vad är en förpackning?

En förpackning är en engångsartikel eller en annan produkt som antingen har framställts för att innehålla, skydda eller presentera en vara, eller som används för att leverera eller på annat sätt hantera en vara.

Förpackningsavfall är förpackningar som betraktas som avfall enligt miljöbalken.

Detta ska sorteras ut

Sortera ut ditt förpackningsavfall i de här kategorierna:

 • papper och kartong
 • plast
 • metall
 • färgat glas
 • ofärgat glas
 • plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem
 • trä
 • övrigt förpackningsmaterial som inte finns i listan ovan.

Så lämnar du ditt förpackningsavfall

Lämna verksamhetens förpackningsavfall till:

Om förpackningen inte är tom

 • Skilj förpackningen från innehållet.
 • Du kan också avtala med en avfallsentreprenör om att tömma förpackningarna på en annan plats. Om det är kommunalt avfall behöver du söka dispens från kommunens miljönämnd. Se nedan under rubriken Du kan söka dispens.
 • Om förpackningen innehåller rester av farligt avfall ska du – precis som förut – sortera ut dessa, hantera dem som farligt avfall och lämna till en godkänd mottagare.

Skilj matavfall från förpackningen

För förpackningar som innehåller matfall gäller särskilda regler. Det får inte finnas något matavfall kvar i en förpackning. I stället ska detta sorteras ut för sig och skickas till återvinning, enligt den lag som gäller från januari 2024. Kravet gäller alla typer av verksamheter och alla hushåll, oavsett boendeform.

Med matavfall menas

 • köks- och livsmedelsavfall som inte är flytande
 • flytande matfett.

Har du en verksamhet som får avfall i form av flytande matfett är det också viktigt att du har en fettavskiljare. En sådan ska alltid anmälas till kommunen.

Om du säljer mat i engångsförpackningar

Kravet på sortering av förpackningar och matavfall gäller även dig som:

 • arrangerar publika event
 • har en servering med sittplatser där kunderna får mat och dryck i engångsförpackningar.

Dina kunder ska kunna sortera förpackningarna på plats i olika fraktioner för återvinning. Har du en food truck eller take away-försäljning behöver du inte erbjuda samma sorteringsmöjligheter.

Du kan söka dispens

 • Om du vill skicka förpackat avfall till en privat aktör och det rör sig om matavfall behöver du dispens från kommunens miljönämnd.
 • Du som driver en verksamhet kan söka dispens från kravet att ta bort innehållet från en förpackning. Du kan få dispens om det inte går att separera eller om om avskiljningen inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Du kan dock inte få dispens från kravet om att sortera ut förpackningar.

Du söker dispens hos kommunens miljönämnd – kontakta kommunen.

Om du inte sorterar

Kommunen gör tillsyn för att kontrollera att förpackningsavfall sorteras ut.

Om du inte sorterar i kategorierna ovan och saknar giltig dispens, kan miljönämnden fatta beslut som ska leda till att du sorterar. Beslutet kan förenas med vite, det vill säga du riskerar att få betala en summa pengar om du inte följer beslutet.

Kommunen tar ut en timavgift för den tid det tar att arbeta med tillsynsärendet.