Källsortering och återvinning

För att skapa en hållbar kommun behöver vi hjälpas åt att ta hand om våra resurser. Att återvinna avfall är bra, men det är ännu bättre för klimatet och miljön om vi minskar mängderna avfall.

I Halmstad är det vårt kommunala bolag HEM Länk till annan webbplats. (Halmstads Energi och Miljö AB) som ansvarar för hämtning av hushållsavfall och driver de bemannade återvinningscentralerna.

Återvinningsstationer

Förpackningar (av glas, plast, metall och papp eller kartong) och tidningar ska du sortera ut och slänga på en återvinningsstation. De finns placerade runt om i kommunen och drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI Länk till annan webbplats..

Hitta en återvinningsstation
Felanmäl återvinningsstation

Textilbehållarna på återvinningsstationerna har tagits bort tillfälligt

Nästan alla behållare för insamling av kläder och skor har varit uppställda på återvinningsstationerna runt om i Halmstads kommun utan avtal eller tillstånd. För att komma tillrätta med problemet har alla aktörer i vår uppmanats att ta bort sina behållare från återvinningsstationerna. Kommunen ska nu göra ett omtag och skriver under sommaren nya avtal med ett med ett antal aktörer som får lov att ha textilbehållare på återvinningsstationer.

Frågor och svar om textilbehållarna

Varför har kommunen tagit bort textilbehållarna från återvinningsstationerna?

Vi vill skapa ordning och reda i textilinsamlingen i Halmstads kommun. Bara insamlingsaktörer med avtal eller tillstånd får ha behållare på våra återvinningsstationer.

Bakgrunden är att allt fler aktörer under årens lopp har ställt behållare för insamling av skor och kläder på de cirka 70 återvinningsstationer som finns runt om i kommunen. I princip alla har gjort det utan att ha tillstånd eller avtal med Halmstads kommun eller privata markägare.

Kommunen har under våren, i samarbete med privata markägare, bett aktörerna att ta bort sina behållare. De som var kvar efter den 30 april tillföll kommunen, transporterat bort dem med stöd av lagen om hittegods.

Var kan jag lämna kläder och skor nu?

HEM, Halmstads Energi och Miljö AB, har satt upp behållare för inlämning av kläder och skor på samtliga fyra återvinningscentraler i Halmstads kommun: Villmanstrand, Flygstaden, Oskarström och Getinge.

Det går även att lämna olika typer av textilier och skor hos secondhandaffärer i Halmstad. Dessutom tar vissa klädaffärer emot begagnade kläder i egna insamlingssystem.

Kommer textilbehållarna tillbaka till återvinningsstationerna?

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen Länk till annan webbplats., som har ansvaret för skötseln av kommunens cirka 70 återvinningsstationer, kommer att skriva avtal med ett antal aktörer som får lov att ställa upp textilbehållare. Om alla återvinningsstationer får behållare beror på hur möjligheterna ser ut på respektive återvinningscentral.

När kan jag lämna kläder och skor på återvinningsstationerna igen?

FTI räknar med att under sommaren ha tecknat avtal med de aktörer som kommer att ha textilbehållare på återvinningsstationerna.

Återvinningscentraler

Avfall som inte hör hemma i de vanliga soporna eller på återvinningsstationen ska du lämna på någon av kommunens återvinningscentraler. Det är exempelvis farligt avfall, elektronik och möbler.

Hitta en återvinningscentral

Varje hushåll i kommunen har 15 fria besök på återvinningscentralerna per år, därefter kostar besöken. För att komma in behöver du finnas i HEM:s register. Du är redan med i registret om det är du som står som kontakt på fakturan för avfallsabonnemang eller elnätsabonnemang. I annat fall behöver du registrera dig inför ditt första besök. Du kommer in till återvinningscentralen genom att scanna ditt körkort vid bommarna i entrén.

Farligt avfall

Farligt avfall är skadligt för människor och miljö. Det kan till exempel vara elektronik, lysrör, spillolja, impregnerat trä, lösningsmedel och olika färg- och kemikalierester. Som privatperson ska du lämna in detta på återvinningscentralen.