Källsortering och återvinning

För att skapa en hållbar kommun behöver vi hjälpas åt att ta hand om våra resurser. Att återvinna avfall är bra, men det är ännu bättre för klimatet och miljön om vi minskar mängderna avfall.

I Halmstad är det vårt kommunala bolag HEM Länk till annan webbplats. (Halmstads Energi och Miljö AB) som ansvarar för hämtning av hushållsavfall och driver de bemannade återvinningscentralerna.

Återvinningsstationer

Förpackningar (av glas, plast, metall och papp eller kartong) och tidningar ska du sortera ut och slänga på en återvinningsstation. De finns placerade runt om i kommunen och drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI Länk till annan webbplats..

Hitta en återvinningsstation
Felanmäl återvinningsstation

Återvinningscentraler

Avfall som inte hör hemma i de vanliga soporna eller på återvinningsstationen ska du lämna på någon av kommunens återvinningscentraler. Det är exempelvis farligt avfall, elektronik och möbler.

Hitta en återvinningscentral

Varje hushåll i kommunen har 15 fria besök på återvinningscentralerna per år, därefter kostar besöken. För att komma in behöver du finnas i HEM:s register. Du är redan med i registret om det är du som står som kontakt på fakturan för avfallsabonnemang eller elnätsabonnemang. I annat fall behöver du registrera dig inför ditt första besök. Du kommer in till återvinningscentralen genom att scanna ditt körkort vid bommarna i entrén.

Inget staket – nu främjar vi återbruk

Vi har tagit bort staketet mellan byggåtervinningen och återvinningscentralen i Villmanstrand. Nu kan du lätt lämna till återbruk och sedan köra vidare in på återvinningscentralen.

Staketet ersätts av en bom. Denna är öppen vardagar mellan klockan 10 och 15.30.

Farligt avfall

Farligt avfall är skadligt för människor och miljö. Det kan till exempel vara elektronik, lysrör, spillolja, impregnerat trä, lösningsmedel och olika färg- och kemikalierester. Som privatperson ska du lämna in detta på återvinningscentralen.