• Halmstads webbplatser

Källsortering och återvinning

För att skapa en hållbar utveckling behöver vi hjälpas åt att ta hand om våra resurser. Från 2024 gäller nya lagar som innebär att alla hushåll och verksamheter ska sortera ut förpackningar och matavfall och lämna till återvinning.

I Halmstad ansvarar vårt kommunala bolag HEM (Halmstads Energi och Miljö AB) för hämtning av hushållsavfall, för återvinningsstationer och återvinningscentraler.

För att ta tillvara resurser så långt som möjligt är det viktigt att du lär dig att sortera rätt:

Återvinningsstationer

Återvinningsstationen är till för hushållen. Här lämnar du förpackningar av glas, plast, metall och papp eller kartong samt och tidningar. På de flesta återvinningsstationerna finns det också möjlighet att lämna textil. Ibland finns det även en batteriholk där du kan lämna uttjänta batterier av mindre storlek.

Återvinningsstationerna finns placerade runt om i kommunen och drivs från 2024 av HEM (Halmstads Energi och Miljö).

Hitta en återvinningsstation
Felanmäl återvinningsstation

Återvinningscentraler

På kommunens återvinningscentraler (ÅVC) lämnar du avfall som inte hör hemma i de vanliga soporna eller på återvinningsstationen, så kallat grovavfall.

Det kan exempelvis vara farligt avfall, elektronik, möbler, trädgårdsavfall, vitvaror, leksaker och porslin. Du kan dessutom lämna stora emballage som inte går in behållarna på återvinningsstationen.

I Halmstads kommun har vi fyra återvinningscentraler. Alla är bemannade.

Hitta en återvinningscentral

Varje hushåll i kommunen har 15 fria besök på återvinningscentralerna per år. Behöver du fler besök får du betala en extra avgift.

För att komma in skannar du ditt körkort. Har du inget körkort kan du i stället ansöka hos HEM om att få ett ÅVC-kort.

Lämna till återbruk

På återvinningscentralerna i Villmanstrand och på Flygstaden kan du lämna saker som kan få ett nytt liv genom återbruk.

På Villmanstrand kan du dessutom köra via byggåtervinningen för att lämna byggmaterial innan du kör vidare in på återvinningscentralen. Bommen mellan verksamheterna är öppen vardagar mellan klockan 10 och 15.30.

Farligt avfall

Farligt avfall är skadligt för människor och miljö. Det kan till exempel vara elektronik, lysrör, spillolja, impregnerat trä, lösningsmedel och olika färg- och kemikalierester. Som privatperson ska du lämna in detta på återvinningscentralen.