Kommun­styrelsen

Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp kommunens verksamheter och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsens som nämnd samordnar, utvecklar och stödjer kommunens övriga nämnder och bolagsstyrelser inom bland annat ekonomi, personal, kansli, kvalitet, samhällsbyggnad, IT och kommunikation.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska och koncernövergripande arbete inom följande områden:

 • HR, kommunikation och digitalisering
 • Ekonomi och styrning
 • Administration och arkiv
 • Samhällsutveckling
 • Hållbarhets- och tillväxtfrågor

Sammanträden

Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten, men du kan läsa handlingarna och protokoll från mötena. Kommunstyrelsen sammanträder var tredje vecka.

Sammanträdesdatum

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 16 mars
 • 4 april
 • 20 april
 • 27 april
 • 12 maj
 • 1 juni
 • 31 augusti
 • 21 september
 • 12 oktober
 • 2 november
 • 23 november
 • 13 december

Handlingar och protokoll

Här hittar du protokoll och handlingar från nämnden. Söker du tidigare handlingar och protokoll, kontakta kommunen.

Kallelser med handling

Protokoll

Ledamöter och ersättare

Mandatperiod: 2018-10-17 - 2022-10-17
Nästa möte: 2021-11-02 klockan 14.00

Ledamöter i Kommunstyrelsen

NamnPartiUppdragOrt
Bergman, Jonas M Ordf HAVERDAL
Axelsson, Jenny C 1:e v ordf HOLM
Johansson, Kristina S 2:e v ordf HALMSTAD
Pålsson, Stefan S Ledamot HALMSTAD
Berthilsson, Carl-Johan M Ledamot HALMSTAD
Ishaq, Fabio SD Ledamot HALMSTAD
Löfdahl, Gun-Britt S Ledamot HALMSTAD
Mankell, Ann-Charlott M Ledamot HALMSTAD
Kihlberg, Yngve C Ledamot HALMSTAD
Svensson, Michael S Ledamot HALMSTAD
Kardemark, Ella KD Ledamot HALMSTAD
Bengtsson, Tania V Ledamot HALMSTAD
Ingels, Tor SD Ledamot HALMSTAD
Aldrin, Lovisa L Ledamot HALMSTAD
Stané, Tony S Ledamot HALMSTAD
Lundholm, Christofer M Ersättare HALMSTAD
Hergül, Fatma S Ersättare HALMSTAD
Uvenfeldt, Louise M Ersättare HALMSTAD
Skoglund, Andréa SD Ersättare OSKARSTRÖM
Nilsson, Micael S Ersättare HALMSTAD
Stenbeck, Sebastian M Ersättare HALMSTAD