• Halmstads webbplatser

Kommun­styrelsen

Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp kommunens verksamheter och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsens som nämnd samordnar, utvecklar och stödjer kommunens övriga nämnder och bolagsstyrelser inom bland annat ekonomi, personal, kansli, kvalitet, samhällsbyggnad, IT och kommunikation.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska och koncernövergripande arbete inom följande områden:

 • HR, kommunikation och digitalisering
 • Ekonomi och styrning
 • Administration och arkiv
 • Samhällsutveckling
 • Hållbarhets- och tillväxtfrågor

Sammanträden

Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten, men du kan läsa handlingarna och protokoll från mötena. Kommunstyrelsen sammanträder var tredje vecka.

Sammanträdesdatum 2024

 • 30 januari
 • 27 februari
 • 9 april
 • 7 maj
 • 4 juni
 • 3 september
 • 8 oktober
 • 5 november
 • 26 november
 • 17 december

Handlingar och protokoll

Här hittar du protokoll och handlingar från nämnden. Söker du tidigare handlingar och protokoll, kontakta kommunen.

Kallelser med handling

Protokoll

Ledamöter och ersättare

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Kommunstyrelsen (KS)