Kommun­styrelsens personal- och ledningsutskott

Utskottet förbereder ärenden där beslut ska fattas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. De ärenden som bereds här handlar om kommunens personalpolitik, ekonomi, styrning, mål, uppföljning, utvärdering och samordning.