Kommun­styrelsens personal- och ledningsutskott

Utskottet förbereder ärenden där beslut ska fattas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. De ärenden som bereds här handlar om kommunens personalpolitik, ekonomi, styrning, mål, uppföljning, utvärdering och samordning.

Sammanträdesdatum 2023

Kommunstyrelsens utskott sammanträder tisdagar klockan 08.30-16.30

 • 17 januari
 • 7 februari
 • 28 februari
 • 28 mars
 • 18 april
 • 18 maj
 • 7 juni (obs! en onsdag)
 • 15 augusti
 • 5 september
 • 26 september
 • 17 oktober
 • 14 november
 • 12 december

Handlingar och protokoll

Här hittar du protokoll och handlingar från nämnden. Söker du tidigare handlingar och protokoll, kontakta kommunen.

Kallelser med handling

Protokoll

Ledamöter och ersättare

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott (KPLU)